تعاونی‌های مسکن جانمایی درستی ندارند

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ علی فاروق زاد معاون عمرانی استانداری با اشاره به انحراف تعاونی های مسکن گفت: بیش از 42 تعاونی مسکن از نهادهای مختلف در خارج از بافت و شهرسازی پراکنده هستند که این مشکل اصلی است که باید به آن رسیدگی شود. ساختارهای ایجاد خدمات و موارد زیر.

وی افزود: در طرح جدید مسکن در نظر گرفته شده توسط دولت می توان مشکل برخی از این تعاونی ها را حل کرد و صاحبان این تعاونی ها می توانند با اعضای خود اقدام به ساخت خانه کنند.

معاون عمرانی استانداری خزوین با اشاره به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: ساخت شهرک ها و شهرک های جدید در حیطه عملکرد استانی نیست، اما تصمیم نهایی در مورد اجرا و اجرای مصوبات استانی توسط استانداری است. شورای عالی معماری و شهرسازی.

فاروق زاد در ادامه تاکید کرد: برای خرید، فروش و سرمایه گذاری در تعاونی های مسکن برای کسب اطلاعات از کارشناسان و منابع شناخته شده، برخی بنگاه های املاک می گویند بازار داغ و خرید و فروش زمین کشاورزی؛ برخی از مدیران نیز در این منطقه زمین خریداری کرده اند در حالی که این کار اصلا درست نیست و فقط بازار گرم تری دارد تا مردم با اطمینان بیشتری زمین بخرند.

وی افزود: اگر این شهرها با استفاده از نقشه هوایی جانمایی شوند، به دلیل خارج از بافت و مطابق با قانون، امکان ارائه خدمات وجود ندارد. بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای 42 تعاونی مسکن نیازمند زیرساخت، آب، برق، فاضلاب، مدارس، کلیساها و فضاهای شهری است که در حد توان استان نیست، اما برای تامین اعتبار نیاز به مصوبه ملی دارد.

فاروق زاد در پایان گفت: برخی از اراضی واگذار شده در حال بهره برداری کشاورزی است که کاربری و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ساخت خانه و سایر اشخاص حقوقی نیاز به تغییر دارد. ” هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

48