تشریح عملکرد تعمیرات الکتریک واحد شماره3 بخاری نیروگاه شهیدرجایی

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ محمد آقاداداش پور، مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات الکتریکی واحد شماره 3 بخاری گفت: در فرآیند تعمیرات اساسی واحد شماره سه 250 مگاواتی، متخصصان این امور با انجام بازدیدها، اجرای انواع تست ها و تعمیرات تجهیزات الکتریکی، در آماده سازی این واحد برای تولید برق پایدار به ویژه در ایام پیک تابستان، مشارکت داشته اند.

مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار با بیان اقدامات این امور در انجام تعمیرات واحد شماره سه بخاری، به تشریح جزییات آن پرداخت و بیان کرد: با خروج این واحد از مدار تولید، کارکنان امور الکتریک، اقدام به تعمیر و بازدید ژنراتور و سیستم تحریک آن پرداخته و همراه با این تجهیز، از ترانسفورماتورهای این واحد نیز بازدید کرده و رله های حفاظتی این تجهیزات را برای اطمینان از صحت علکردی، مورد انجام تعمیر، تست و بازبینی قرار دادند.

آقاداداش پور ادامه داد: بررسی وضعیت عملکرد «بریکر»های 6/6 کیلوولت و 400ولت به همراه اجرای تست های مربوط به رله های حفاظتی این تجهیزات، فعالیت دیگری بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی نیز مطابق برنامه صورت پذیرفت.

وی گفت: همچنین تست باتریها، بازدید و تست و سرویس سیستم های DC ، تست و سرویس پانلهای الکتریکی، نمونه دیگری از فعالیتهای انجام شده بود که از سوی متخصصان این امور به انجام رسید.

مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار تصریح کرد: تعمیر اساسی الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت و الکتروموتورهای 400 ولت نیز نمونه ای از برنامه های تعمیراتی این واحد بود که از سوی متخصصان امور الکتریک نیروگاه بخار در این دوره از فعالیت های تعمیراتی انجام شده است.

گفتنی است تعمیرات اساسی این واحد در سه حوزه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق توسط متخصصان این شرکت انجام شده که بر اساس پیشرفت کارها پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی انجام شده حدود یک هفته دیگر با اتمام کلیه فعالیت های تعمیراتی، این واحد دوباره آماده بهره برداری و تولید برق پایدار شود.

۴۶