تشدید نظارتهای بهداشتی جهت مقابله با کرونا از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین

معاون وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی این کشور در سال 1400 خواستار تقویت نظارت بهداشتی برای مقابله با بیماری عروق ویروس کرونا قلب در نورس شد.

در نامه ای به روسای علوم پزشکی کشور ، دکتر این برنامه که نظارت و کنترل عوامل محیطی را با استفاده از تعطیلات و سفرهای ناروس در جامعه تشدید می کند ، به عنوان یک طرح بهداشتی نوس برای همه دانشگاه ها اعلام شد و در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار گرفت.

وی می افزاید: “در حال حاضر ، با توجه به وضعیت کنونی همه گیر کوید 19 در سراسر جهان و آسیب پذیری وضعیت موجود ، می توان از مراکز ، مکان ها ، اصناف و سفرهای عصبی برای مقابله با بیماری عروق ویروس کرونا قلب و کنترل های هوشمند با تأیید با توجه به احتمال انتقال ویروس جهش یافته ، ستاد ملی.

وی ادامه داد: اگر مراکز و مکانها در تسریع شیوع بیماریها و مرگهای ناشی از آن و انجام سفرهای جدید به مناطق مجاز فعال باشند ، تهویه و اجرای آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا برای توزیع ، توزیع ، توزیع و فروش در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

در این نامه دکتر ریس اظهار داشت: برای اولویت بندی نکات بهداشتی و اعلام مرحله دوم دستورالعمل ها ، بازرسی های بهداشتی از 16 مارس تا 6 آوریل سال آینده برای کنترل و نظارت بر سلامت باید تشدید شود. موارد Covid-19 (فاصله اجتماعی) و بیماری های ویروس کرونا قلب باید از ساعت 8 صبح تا 8 شب (بسته به زمان و مکان تا نیمه شب) و در ساعات اداری ، ساعات غیر اداری و تعطیلات ، از پایان در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار گیرد. شیفت های سیار به مراکز بهداشتی و مراکز متحد مانند Ongle در مرکز مراقبت تا ساعت 8 صبح ، باید از دفاتر خدمات بهداشتی استفاده کنند و تیم نظارت بر پروژه شهید سلیمانی را تقویت کنند.

به نظر معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت ، وی چهار محور اصلی برنامه را اعلام و اندازه گیری كرد: هماهنگی و مشاركت در داخل و خارج از منطقه ، آموزش و اطلاع رسانی عمومی ، نظارت ، نظارت ، بازرسی ، گزارش و برنامه فعالیت های مرتبط: کوید 19 مدیریت بیماری های استانی و شهری ، کوید 19 کنترل و بازرسی از مراکز ، مناطق و مکان های حساس در طول مسیر با اولویت مدیریت کنترل بیماری برای کاهش انتقال ، کنترل بیماری عروق ویروس کرونا قلب ، کنترل و بازرسی از منابع آب سیستم ها ، و کنترل کیفیت مواد غذایی با چاشنی خود (به ویژه قلیان). نمونه اعلام شده ، اندازه گیری با تجهیزات قابل حمل ، بازرسی مشترک با کلیه تجهیزات ، ثبت به موقع کلیه فعالیت ها توسط دستگاه های مربوطه (به ویژه مراجع قضایی) ، قالب آماری ، اطلاعات عمومی در مورد سیستم ثبت شکایات عمومی 190.

سرانجام معاون وزیر بهداشت اظهار داشت که استفاده از لباس فرم در تمام مراحل محیط برای تیم های کنترل بهداشت و بازرسی بهداشت محیط الزامی است و باید برنامه ریزی های لازم برای پیشبرد برنامه با توجه به شرایط محلی و منطقه ای انجام شود. در مورد گسترش تاج در دستور کار قرار بگیرید.

انتهای پیام