تشدید تأثیرات روانی کرونا بر اقشار کم‌درآمد

“مطالعات نشان می دهد که تاثیر کرونا با آسیب روانی بیشتری در اندام تحتانی همراه است.”

حسین ایمانی جزرمی، جامعه شناس در بیانیه ای به آوای البرز نوشت همشهری وی نوشت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که تأثیر سیاست فاصله گذاری اجتماعی در دوران کرونا، روابط اجتماعی بین افراد را محدود کرده است. اکنون خانواده ها دگرگون شده اند و خانواده های بزرگتر و قوی تر به خانواده های هسته ای تبدیل شده اند. افراد بیشتر فرد محور شده اند، آمار طلاق زوج ها افزایش یافته و تعداد خانواده های تک والدی افزایش یافته است. فوران کرونا همه این مشکلات را تشدید کرد. کرونا سرعت بیشتری را به انتقال خانواده ها تزریق کرده و در نتیجه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی بیشتر در افراد شده است. وقتی اعضای خانواده وارد شخصیت می شوند، به طور طبیعی توانایی کمک به یکدیگر را ندارند، که باعث افزایش اضطراب و سردرگمی بین افراد می شود. حال در این صورت باید ترس از مرگ و ترس از بیمار شدن را نیز به دایره استرس اضافه کرد. به طور کلی، فوران کرونا افراد را در سطوح مختلفی تحت تاثیر قرار داده است که مهمترین آن بعد اقتصادی و اجتماعی است.

فوران تاج گذاری آسیب های اقتصادی زیادی به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده و در نتیجه افراد با مشکلات اجتماعی و روانی مواجه هستند. اکنون نهادهای مختلف می توانند در این شرایط به آسیب دیدگان کمک کنند. به عنوان مثال شهرداری می تواند با تغییر شکل فضای شهر و ایجاد پویایی در شهر فضای قابل قبول تری را برای مردم ایجاد کند. عملکرد اماکن فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مردم، آنها را از وضعیتی که در آن زندگی می کنند، خارج می کند. زیرا این شرایط می تواند باعث شود افراد بیشتری با یکدیگر تعامل داشته باشند و روابط جدیدی ایجاد کنند. آنچه در شهر دیده می شود، تغییر مکان از مکان های شلوغ سابق به مکان هایی است که مردم به تنهایی زندگی می کنند. حتی فاصله افرادی که در پارک ها می نشینند بیشتر شده و این وضعیت افراد را به سمت شخصیت بیشتر سوق می دهد. نبود چنین محیطی آسیب های روحی زیادی به افراد وارد می کند.

یکی دیگر از مشکلات کرونا سلامت روان است. به همین دلیل برای بازسازی ذهن و ذهن باید به دوران پس از کرونا فکر کرد و شرایط آسانی را برای کمک به دیگران فراهم کرد. در دوران کرونا، خسارت وارده به افراد، میزان درآمد و … با یکدیگر متفاوت است. مطالعات نشان می دهد که تاثیر کرونا بر گروه های کم درآمد با آسیب های روانی بیشتری همراه است. ترس از بیماری عروق ویروس کرونا قلب با طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرد مرتبط است. این بدان معنی است که گروه های کم درآمد به دلیل موقعیت اجتماعی خود ترس بیشتری دارند، زیرا در طول دوره قرنطینه، به ویژه در ماه های اول فوران، مجبور به ترک خانه های خود شدند. بنابراین ممکن است این گروه نسبت به سایر گروه ها استرس، اضطراب و حتی اعتیاد بیشتری داشته باشند. برخی از آنها حتی صلاحیت خرید ماسک را نداشتند.

انتهای پیام/