تزریق ۳۷۵ هزار و ۱۶۳ دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ، از آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور تا 4 سپتامبر ، 450 هزار و 754 نفر اولین دوز واکسن اسپوتنیک و 365 هزار و 248 نفر دوز دوم و همچنین 13 میلیون و 194 هزار نفر دریافت کردند. علاوه بر این ، 525 نفر اولین دوز واکسن سینوفرم و 6،896،813 نفر دوز دوم واکسن سینوفرم را دریافت کردند.

علاوه بر این ، 59،389 نفر اولین دوز واکسن بهارات و 54،218 نفر دوز دوم واکسن بهارات را دریافت کردند.

بر اساس این گزارش ، 3،279،514 نفر اولین دوز واکسن astrasanka ، 1،301،250 دومین واکسن astraska ، 2،165،665 اولین واکسن barracuda و 675،614 واکسن دریافت کردند. به

بر اساس این گزارش ، 19 میلیون و 149 هزار و 847 نفر اولین دوز واکسن کرونا و 9 میلیون و 293 هزار و 143 نفر دوز دوم را دریافت کردند.

بر این اساس ، تعداد کل واکسن ها در کشور به 28 میلیون و 442 هزار و 990 دوز رسید ، در حالی که دیروز 28 میلیون و 67 هزار و 827 دوز بود. یعنی 375163 هزار دوز واکسن کرونا شب گذشته در کشور تزریق شد. این تعداد دیروز 566،241 دوز بود.

واجدین شرایط واکسیناسیون باید در Salamat.gov.ir ثبت نام کنند.