ترخیص گوسفندان پرحاشیه با وساطت وزیر!

معاون فنی گمرک ایران گفت: محموله حاوی 610 راس دام زنده توسط گمرک با هماهنگی کشاورزی با واسطه وزیر جهاد خارج شده است.

آوای البرز می گوید یک شرکت هفته گذشته پس از ثبت سفارش 1200 رأس دام از فرانسه وارد کرده و پس از ورود گمرک آستارا با موانع ترخیص روبرو شده است. زیرا وی هنوز کد رهگیری بانک را دریافت نکرده است. کالا بدون آنلاین بانک گمرک بدون ثبت سفارش قابل ترخیص نیست ، مگر در مواردی که عرضه ارز منوط به تأییدیه های ویژه باشد.

این شرکت گوسفندان را بدون انجام تعهد قبلی بازگرداند!

اما به دلیل تلف شدن دام و احتمال تلف شدن آنها ، گمرک ایران محموله 1200 راس گاو را جابجا کرد اما این شرکت قول داد که در اسرع وقت کد رهگیری را دریافت کند.

با این حال ، کد رهگیری قبلی واردات هنوز صادر نشده بود و ظرف یک هفته ، طی دو روز گذشته ، یک شرکت کالایی دیگر ، از جمله 610 پرورش دهنده لک ، به گمرک آستارا آورده شد که هنوز کد رهگیری بانکی برای آن وجود نداشت.

حاشیه گوسفندان در گمرک آستارا تکرار شد تا اینکه آخرین خبرها حاکی از ترخیص این کالا بود.

اعلام شد که گوسفندان رها می شوند تا از بین نروند

ارووانجی آوای البرز ، معاون فنی گمرک ایران ، به IANS گفت که تعهد قبلی صاحب محموله برای پذیرفتن کد رهگیری انجام نشده و هیچ کدی برای صادرات جدید وجود ندارد. به دلیل کمبود استانداردها و زیرساخت ها ، اعلام کرده ایم که سازمان مالکیت مالکیت را برای ورود به اداره گمرک کنار می گذاریم تا مسئولیت زنده نگه داشتن این دام ها و احتمال تلف شدن آنها را تعیین کند.

“با این حال ، امروز (2 ژوئن) وزیر جهاد کشاورزی وارد این موضوع شد و در مکاتبه با وزیر دارایی خواستار آزادی این حیوانات شد.

وزیر گفت که وارد کننده این تعهد را به مدت 2 ماه انجام می دهد

وزیر کشاورزی ایران گفت: وزیر جهاد کشاورزی خواستار اجرای ماده 42 قانون گمرک شده است که به معیشت این گاوها و احتمال تلف شدن آنها اشاره دارد. در موارد استثنایی ، قانون امور گمرکی بلافاصله با تأیید مدیرکل گمرک ایران و تعهد یک مقام عالی رتبه وزارتخانه یا دستگاه دولتی مربوطه برای صدور مجوز خروج از گمرک ، بدون در نظر گرفتن وجوه مربوطه

آرونگی در نامه خود به وزیر جهاد کشاورزی گفت که شرکت وارد کننده این گاوها موظف است مدارک مورد نیاز را ظرف دو ماه ارائه دهد.

آداب و رسوم: ما با تعهد دنبال کردیم

این مقام مسئول گمرک ایران یادآور شد: سرانجام امروز با مشورت و هماهنگی مسئولان گمرک و اخذ تعهد از صاحب کالا ، این 610 راس دام از بین رفت.

این واردات بارها در بخش تجاری اتفاق افتاده است و وارد کننده کالا بدون تکمیل مدارک و ثبت سفارش یا کد رهگیری کالا را وارد می کند و در ترخیص با مانع قانونی مواجه است.

انتهای پیام