ترخیص پارچه های رو مبلی دپو شده آزاد شد +جزئیات

معاون فنی گمرک ایران همچنین از استقرار پارچه های رومبلی در گمرک و آغاز ترخیص تحت شرایط خاص خبر داد.

آوای البرز می گوید پارچه های تودوزی از جمله کالاهایی است که با 27 کالای ترجیحی ارز منفعل همراه است که مدت هاست به حاشیه رانده می شود ، در مورد ترخیص آنها اختلاف نظر وجود دارد و با وجود اینکه دپو در گمرک است ، قرار قبلی تعیین نشده است.

آخرین اعلامیه مهرداد جمال ارونگی ، معاون فنی گمرک در ایران ، حاکی از آن است که پس از جلسات متعدد بین آژانس های مربوطه و مقامات ، سرانجام وضعیت این کالاها مشخص و ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت که پارچه های Circular Rumble مشمول تعرفه 60012200 موجود در بنادر و گمرکات کشور هستند و آنها ثبت سفارشات و رسیدهای انبار هستند که قبل از 1 مارس 2016 ثبت شده اند. پس از 11 دقیقه در مارس 2017 ، معاون وزیر صنعت وزارت صنعت ، معدن ، تجارت و گمرکات اجرایی متفقین واگذاری و اطلاع رسانی روند ترخیص این محصول را با شرایط مختلف توضیح داد.

آنچه اعلام نشده است ابتدا باید بیان شود

این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به پارچه هایی که به ثبت رسیده اما هنوز گمرک اعلام نشده است ، گفت: در این حالت صاحب کالا ابتدا باید آن را به گمرک اعلام کند. هنگام ارزیابی کالاهای گمرکی و ارسال نمونه مربوط به اظهارنامه ، آزمایشگاه مورد تأیید استاندارد ، اگر سند تعرفه گمرکی احتمالی 60012200 باشد ، جزئیات کامل را به اداره تعرفه گمرک در ایران گزارش دهید تا این اطلاعات فوریت را منعکس کند به دفتر نساجی وزارت صمت برای ادامه روند.

واگذاری پارچه های اعلام شده به گمرک

وی همچنین در مورد وضعیت پارچه های وصله ای که هنوز به گمرک اعلام شده است توضیح داد: اگر این پارچه ها تحت خط تعرفه ثبت سفارش به گمرک اعلام شود ، کالاها توسط تاریخ ثبت گمرک اجرایی و رسید انبار قبل از مارس 2017 پس از دریافت درخواست صاحبان کالا هنگام دریافت درخواست هنگام بررسی سفارش. هنگامی که نمونه های مربوط به اظهارنامه به یک آزمایشگاه معتبر استاندارد ارسال می شوند ، اگر خط تعرفه تخمینی 60012200 باشد ، جزئیات اظهارنامه کامل به ایرانی اعلام می شود دفتر تعرفه گمرکی. اطلاعات به دفتر نساجی وزارت صمت منعکس خواهد شد.

عوارض گمرکی پارچه ها با کد SATA

آرونگی درباره پارچه های دایره ای شکل که کد رهگیری بانکی را از 6 ژانویه تا 20 مارس 2017 دریافت کرده اند ، گفت: “اگر این پارچه ها در حال حاضر با وجود شناسایی کد SATA به حالت تعلیق درآیند ، گمرکات اجرایی باید تاریخ ثبت را تایید کنند. “سفارش و رسید انبار باید تا اول ژانویه 2017 دریافت شود. بنا به درخواست صاحب کالا ، دفتر تعرفه گمرک ایران باید برای اعلام جزئیات ثبت سفارش خانه انبار و رسید به این دفتر مراجعه کند. این موارد را اعلام کنید تا روند را ادامه دهید.

شرایط پارچه های اعلام نشده برای ویرایش ثبت سفارش

مورد دیگر ثبت سفارش پارچه های ویرایش شده از 6 ژانویه تا 20 مارس 2016 بود ، اما به دلیل تعلیق در سیستم نمی توان آن را در گمرک اعلام کرد. معاون فنی گمرک یادآور شد: در این رابطه پس از به دست آوردن تاریخ نمونه گیری از گمرکات اجرایی (گمرکات محلی) و اخذ نظر آزمایشگاهی ، سفارش اگر رسید نیز قبل از 1 مارس 2017 توسط گمرکات اجرایی تأیید شود ، با خط تعرفه مطابقت دارد دفتر تعرفه گمرک ایران.

انتهای پیام