تدوین دو سند برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور

’:

به عنوان بخشی از حضور کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی ، بیژن سنگان امروز (سه شنبه) اظهار داشت که بیشتر موارد مطرح شده در این نشست مربوط به شهر ، توسعه روستایی و زیرساخت ها بود.

موضوع اختصاص قیر در جاده های روستایی نیز مورد بحث قرار گرفت. به من گفتند كه وزارت نفت كاملاً آماده است تا پارلمان از توسعه آنها در روستاها و شهرهاي كوچك استفاده كند.

سنگان گفت که دولت همچنین در مورد موضوع وام دادن به پیمانکاران از طریق پالایش نفت بحث کرده و دولت در این زمینه گام ها و تصمیماتی را اتخاذ کرده است و مشخص است که برای دستیابی به نتیجه باید چه مسیری را طی کرد.

وزیر نفت در مورد گازرسانی به روستاها و شهرها گفت: بحث پیرامون رعایت حریم خصوصی خطوط لوله و ایجاد سیاست های نفتی وجود داشت.

وی تدوین دو سند برای بهینه سازی مصرف سوخت در کشور را یادآوری کرد و یادآور شد: یک سند مربوط به میزان مصرف و تولید گاز تا افق سال 1420 است که به ویژه در مورد 19 ساختمان بهینه سازی جدی در آن دیده شد. گرفته شده.

سانکان دومین سند مربوط به نوسازی سوخت حمل و نقل عمومی و شناورهای حمل و نقل را در نظر گرفت: “بر اساس این سند ، ساختار سبد سوخت و حمل و نقل کشور مشخص شد.”

وی با اشاره به سایر موضوعات مربوط به توسعه اکتشاف و توزیع گاز در منطقه ، پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی اظهار داشت: به طور کلی جلسه مفید بود.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پایان سپتامبر سال جاری ، بیژن سنگنه وزیر نفت ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های توسعه وزارت نفت گفت. مردم ایران تحت ظلم هستند ، ما آنجا هستیم ، آنها سعی می کنند دامنه این ممنوعیت را افزایش دهند. اکنون ، مانند دوران مقاومت مقدس ، همه عناصر نظام ، به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی ، نیاز به همکاری دارند.

گزارشی در مورد برنامه های وزارتخانه برای افزایش ظرفیت تولید در بخش های ترکیبی نفت ، جلوگیری از توسعه صنعت نفت خام و پتروشیمی ، گسترش عرضه گاز ، افزایش صادرات گاز و حمایت از سیاست های بخش دفاعی به نمایندگان ارائه شد. مناطق گزارش شده توسط وزارت نفت به نمایندگان ، شرکتهای دانش بنیان ، جمع آوری گازهای مشعل نفتی ، روبرو شدن با تحریم ها و زمینه سازی برای آینده بودند.