تدابیر بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با افزایش مراجعه بیماران کرونایی

دکتر. جلسه فوق العاده شورای علمی بیمارستان ماسی دانشوری همزمان با افزایش تعداد مراجعه كنندگان به بخش اورژانس كرونر در این مركز به دستور كار و ریاست جمهوری برگزار شد.

ISN گزارش داد که یک نشست علمی فوق العاده با هدف بررسی و جمع آوری امکانات و تجهیزات مرکز جهت ارائه حداکثر مراقبت های پزشکی به بومیان برگزار شد.

در این جلسه ، با حضور معاونین و کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان ، راهکارهایی جهت ارائه خدمات اضافی به کلیه مراجعان مطابق با شرایط جدید بررسی شد.

با تأکید بر استفاده حداکثر از امکانات موجود ، دکتر کمک از کادر پزشکی. تا آنجا که ممکن است بسیاری از بیماران بدون دسترسی به خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص نشوند و دست اندرکاران باید مراقبت های لازم را داشته و در صورت لزوم تا حد امکان بیماران را در بیمارستان پذیرش کنند.

در پایان ، وی از تلاش مدافعان بهداشت در سراسر کشور به ویژه همکاران بیمارستان ماسی دانشوری که ابراز دلسوزی و اشتیاق ، مقاومت ، استقامت و مبارزه کردند و ابراز امیدواری کرد سلامتی و سلامتی به جامعه برگردد ، تمجید کرد. ویروس از بین می رود.

انتهای پیام