تخلفات انتخاباتی در پرونده صلاحیت نامزدها ثبت می‌شود

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ صفری، رئیس هیات نظارت شورای نگهبان در استان قزوین با حضور در میز رسانه ستاد انتخابات استان در جمع اصحاب رسانه، تصریح کرد: در حال حاضر ۱٠۹۶ شعبه اخذ رای در استان فعال هستند و در کمال آمادگی آرای همشهریان را اخذ می‌کنند.
وی افزود: انتخابات به ویژه در استان قزوین با نقاط مثبت فراوانی کار خود را آغاز کرده است و فضای رقابتی خوبی بین جریانات مختلف در استان شکل گرفته است، در میان این نقاط مثبت، نقاط ضعف و برخی تخلفات انتخاباتی اندک هم گزارش شده که مورد بررسی قرار می گیرد.
صفری بیان کرد: قانون انتخابات برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، ستاد پیشگیری را در نظر گرفته است که تخلفات را بررسی می‌کند، تخلفات از طریق دو مسیر متفاوت پیگیری می‌شود، یک مسیر آن از نظر قضایی است که اگر جرم رخ دهد به پرونده قضایی تبدیل می شود و بخش دیگر به عنوان ناظر انتخاباتی برعهده ما است.
وی یادآور شد: کلیه جرائم انتخاباتی در فرآیند صلاحیت نامزدها ثبت و مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در واقع تخلفات انتخاباتی جزئی از پرونده صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌شود، این تخلفات متناسب با نوع آن تصمیم‌گیری می‌شود و برخی از تخلفات منجر به این می‌شود که نامزد از حضور در دو دوره نامزدی محروم می شود.