تخریب 11مورد ساخت و ساز غیرمجاز در قزوین

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قسوین با اعلام این خبر گفت: عملیات قلع زنی، نوسازی و سرکوب این سازه های غیرمجاز واقع در اراضی زراعی منطقه خادم آباد و محور بوئین زهرا در راستای اجرای ماده 2 م. . تکمیل 10 قانون حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغی.

وی افزود: در قلع و قمع دیوارها، ساخت بنا و ساخت و ساز غیرمجاز تخریب شد.

صالحی با بیان اینکه هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی اعم از ساختمانی، معدنی، پس‌آب‌ها، استخراج شن و ماسه و غیره که زمین‌های کشاورزی و باغی را تغییر دهد، قانوناً تغییر کاربری تلقی می‌شود، تصریح کرد: همچنان شاهد سودجویانه هستیم. برخی و گاه سهل انگاری و بی توجهی به قانون.

مدیر آرایشگاه جهاد کشاورزی کوزوین سیتی خاطرنشان کرد: حفاظت از ارکان مولد بخش کشاورزی به ویژه قاره نه تنها برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشور ضروری است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، جهاد کشاورزی هر گونه فعالیت در اراضی زراعی را به صورت مستمر رصد می کند و با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز طبق قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی برخورد قانونی خواهد شد.

اجرای این احکام در روز سه شنبه 18 تیر 1400 با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و همکاری شهرداری خسوین صورت گرفت.

48