تخریب‌های معدن دره‌زرشک از فواید اقتصادی آن بیشتر است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز یزد؛ نودمین نشست حسین مالکی نژاد ، مرکز تفکر آب دانشگاه یزد ، توسعه معادن علی آباد و تأثیر آن بر استان دره باربری ، منابع آب و محیط پیرامون را مورد بررسی قرار داد. معادن علی آباد و دره زرشک گفت: منطقه به دلیل وجود ماشین آلات سبک و سنگین و قطع درختان در حال تغییر است.

وی از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه استخراج سنگ معدن زرشک ، تغییر دما و بارندگی و تولید گرما را تهدیدی طبیعی عنوان و بیان کرد: این استان در حال تبدیل شدن به تپه ای از استان است که باید بیش از هر زمان دیگری محافظت شود.

دبیر مرکز تفکر آب دانشگاه یزد با بیان اینکه گودال معدن دره سرشک که 200 متر عمق دارد از 800 تا 600 متر اندازه دارد گفت: گودال معدن علی آباد بین 500 تا 200 متر عمق دارد و می تواند یک قسمت بزرگ را پوشش دهد ناحیه جغرافیایی.

حمیدرزا علمی ، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد ، گفت که عواقب استخراج معدن زرشک بسیار بیشتر از تأثیر اقتصادی کیفی آن است و “در نهایت منجر به توسعه پایدار نخواهد شد.”
وی خاطرنشان کرد: انسداد ترافیک حیات وحش به دلیل مجاورت معدن با پناهگاه شیرکوه از دیگر آسیب های فعالیت معدنکاری به محیط منطقه است. دره زرشک معدنی.

یکی از اعضای گروه محیط زیست دانشگاه یزد گفت: در صورت تخریب باغ ها ، با تشکیل جزیره حرارتی روبرو خواهیم شد ، زیرا دمای محیط بر تعادل تأثیر می گذارد.

علمی تعریف یک پروژه جامع برای بررسی اثرات معدن مس دره باربری در منطقه را پیشنهاد کرد که تنها با تأکید بر آمار تأثیر معدن در مناطق مختلف محیط و جامعه می تواند ساده شود.

سومای سلطانی ، عضو دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان ، با اشاره به فناوری ضعیف معادن و تجهیزات پوسیدگی معادن ، گفت: آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی بیش از حد پیش بینی شده است.

وی با انتقاد از بی اعتمادی تصمیم گیرندگان شهرهای استانی به نظر دوستداران محیط زیست ، پیشنهاد کرد که به جای استفاده از منابع و معادن ، از طریق صنایع کم بوم مانند گردشگری ، توسعه و اشتغال ایجاد شود.

امیری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و دکتر A.S. گزارش ریز به کاهش تمایل منابع آب زیرزمینی محل استقرار معدن در هراسرسک و تغییر در الگوی تغذیه آبهای کم ارتفاع به دلیل تغییر در مقدار و عمق مورد نیاز زمین اشاره دارد. علاوه بر ماهیت ظریف مناطق اصلی بالادست ، حساسیت معدن را دو چندان می کند.

یکی از نقاط ضعف این کارشناس معدن ، اصطلاحاً اشتباهات اطلاعاتی در گزارشاتی بود که تهیه می کرد ، یعنی عدم نظارت کمی و کیفی بر منطقه.

ابوالفضل عزیزیان ، عضو دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان ، با تمرکز بر شیب ، اندازه و محیط کیفی منطقه معدن ، امکان تبدیل آب باران به باران اسیدی در حین فرآوری را مورد بررسی قرار داد. او از تصمیمات علی آباد و بهره برداری از معادن دارهارشک اطلاع داشت.

وی با اشاره به جهت وزش باد و وزش باد محلی در منطقه ، در مورد احتمال رفع آلودگی فعالیت های معدنی صحبت کرد که باعث تشدید آلودگی در منطقه خواهد شد.

عزیزیان تجربه زیست محیطی معادن با مشخصات مشابه در کشور و جهان را امری مفید دانست و در هر صورت ایجاد شبکه نظارت بر محیط زیست برای بهره برداری از عوامل مختلفی که در استخراج معادن تأثیرگذار بوده ضروری است. فعالیت.

48