تحلیل انتقادی از پرونده‌های ملی ثبت میراث ناملموس

مؤسسه مردم شناسی در یک پروژه تحقیقاتی از محتوای (خام) ثبت میراث ناملموس اسناد «ملی» و اثربخشی آن در راستای سوابق جهانی انتقاد کرد.

به گزارش آوای البرز، این تحلیل انتقادی در حالی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است که هفدهمین نشست کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در مراکش در حال برگزاری است و شش مورد مشترک «هنر سوزن دوزی ترکمن ها» در حال برگزاری است. ” در ایران. “، “آهنگ سازی و هنر نوازندگی”. و رای دادن برای درج در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو.

مریم نعمتی، مدیر پروژه و عضو پژوهشکده مردم شناسی، درباره این طرح پژوهشی که به تحلیل محتوای خام پرونده های ملی می پردازد، گفت: این پژوهش با همکاری علیرضا حسن زاده، عضو پژوهشگاه مردم شناسی انجام شده است. تحلیل ساختاری تطبیقی ​​محتویات پرونده ها، مواد اولیه ثبت ملی میراث ناملموس ایران و پرونده های ثبت ملی مواد اولیه جهانی بود.

وی افزود: بر اساس گزارش کنوانسیون 2003 یونسکو، نمونه هایی از میراث ناملموس شامل سنت های شفاهی، خاطرات، مطالب زبانی مانند داستان، تارت، هنرهای نمایشی سنتی یا آیین های سنتی، نظام های دانش سنتی، ارزش ها، مهارت ها و فنون است. ما باید حفظ کنیم و به نسل های آینده منتقل کنیم.

اهداف اصلی این کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس، تضمین احترام به میراث ناملموس، افزایش آگاهی نسبت به اهمیت آن و ایجاد زیربنای همکاری بین المللی برای حفاظت از ناملموس است. میراث فرهنگی.

وی با بیان اینکه در مرحله اول کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شده اند تصمیم گرفته اند فهرستی از عناصر میراث ناملموس خود تهیه و سپس این عناصر را در سطح جهانی تدوین و ثبت کنند، گفت: در این راستا ایران با جمع آوری اطلاعات لازم برای لیست ملی یک فایل خام تهیه کرده است که محتوای خام این فایل دارای اشکال است.

این عضو هیات علمی پژوهشکده مردم شناسی تصریح کرد: این کاستی ها منجر به ناقص بودن اطلاعات جمع آوری شده، اتکا به اطلاعات کتابخانه ای، عدم ارائه راهکارهای موفق حفظ و ارتباط ضعیف با محتوای درخواستی با فایل های ثبت جهانی شده است.

وی افزود: در این تحقیق پس از بررسی ساختارمند مندرجات پرونده ثبت ملی مشخص شد که نه تنها موارد درخواستی مطرح شده در پرونده ثبت ملی با الزامات پرونده های خام ثبت جهانی مطابقت ندارد. اما تا حد زیادی می توان گفت که بیشتر سوالات مطرح شده در پرونده مشخص نیست که دقیقا برای چه چیزی طراحی شده اند.

مجری این طرح پژوهشی بیان کرد: بسیاری از جزئیات مهم از جمله لزوم ارائه تعریف مربوط به منطقه که شامل مولفه میراث، نبود راهنمایی در متن، دستورالعمل های خاص برای تهیه عکس و فیلم و از همه مهمتر مغفول مانده است. اکثر پرونده های ملی بدون همکاری جوامع، گروه ها و افراد مرتبط تهیه شده است.

نعمت طاووسی پس از بیان کاستی‌های محتوای خام پرونده‌های ثبت ملی، با بیان اینکه این پژوهش پیشنهادهایی برای بازنگری قالب جدید در بخش‌های مختلف آن ارائه کرد، اظهار کرد: در این طرح تقویم رویدادهای میراث ناملموس کشور نیز به‌صورت جداگانه ارائه شد.

انتهای پیام/