تجارت ایران و برزیل کشتی به کشتی می‌شود

به گزارش شفاف، محمد قربانی معاون برنامه ریزی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تامین مالی بخش کشاورزی لازم است روش های تامین مالی متنوع شود تا تغییرات و تحولاتی در بخش کشاورزی ایجاد شود. سرمایه گذاری و تامین مالی برای حل مشکلات صادرات، واردات، تولید، کنترل بازار و تمامی فعالیت های بخش کشاورزی مورد نیاز است.

وی افزود: پاکسازی کالا با سایر کشورها یکی از راه های تامین مالی است؛ نتیجه این است که برای پاکسازی با برزیل باید به جای واردات محصولات دامی به این کشور کود صادر کنیم و پالایشگاه بار تشکیل دهیم.

معاون برنامه ریزی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در فاز اول 300 تا 400 هزار تن کود اوره به صورت تصفیه شده به کشور صادر می شود که در فاز بعدی این میزان به 2 میلیون تن خواهد رسید. 2 سال. برزیل سالانه به 8 تا 9 میلیون تن کود اوره نیاز دارد که می تواند 2 میلیون تن محصولات خالص دامی و طیور از ایران وارد کند.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر کشاورزی برزیل موافقت کرده است که تجارت بین دو کشور به صورت کشتی باشد و ارزش صادرات دو کشور تا حدودی برابر باشد. نقشه راه.”

ایرا گفت توافقات دیگری برای کاهش تعرفه های تجاری بر صادرات به برزیل حاصل شده است. ایران از صادرات برزیل تنها 4 درصد حقوق گمرکی دریافت می کند، اما برزیل برای کالاهای وارداتی حدود 120 درصد عوارض گمرکی دریافت می کند و با این تفاهم امیدواریم به زودی تعرفه ها را تعدیل و توجیه کنیم. این امر صادرات ایران به برزیل را توجیه می کند.

وی گفت: برزیل از واردات سیب، آجیل، سبزی و زعفران تازه از ایران استقبال می کند که می تواند به تعادل تجاری بین دو کشور منجر شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ایران 100 میلیون دلار کالا به برزیل صادر می کند اما حجم صادرات برزیل به ایران از 500 تا 800 میلیون دلار در سال است و با این تفاهم نامه انتظار دلار داریم. تجارت بین دو کشور متعادل خواهد بود.

تصفیه محصولات کشاورزی توسط ازبکستان و قزاقستان

وی گفت: اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم برای واردات کالا مهم است که این رویکرد در تجارت با ازبکستان نیز اجرا می شود و با قزاقستان به توافق رسیده ایم که در این زمینه اقدام کنیم.