تاکید استاندار لرستان بر فعالیت های فرهنگی در اشاعه حجاب و عفاف در جامعه

در این نشست دکتر به گزارش لرستان آوای البرز، فرهاد ساویار گفت: تمامی دستگاه های عضو باید فعالیت های خود را پیگیری و با توجه به وظایف تعریف شده آماده شوند. با همکاری بین دستگاهی و دوری از اجرای موازی برنامه ها.

وی افزود: دستگاه های اجرایی انجام دهنده فعالیت های فرهنگی نقش مهمی در ترویج حجاب و عفاف در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم دارند، لذا هماهنگی و برنامه ریزی همه دستگاه های اجرایی با نیروی انتظامی در این زمینه بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: معلمان و مدرسان، دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان، طلاب و مددکاران اجتماعی از ظرفیت های مهمی در ترویج فرهنگ و قداست حجاب در جامعه تلقی می شوند و باید از توان علمی آنان در این زمینه استفاده شود.

استاندار لرستان افزود: شناخت دقیق فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و تهدیداتی که در این زمینه وجود دارد یکی از مهم ترین مواردی است که در برنامه ریزی جامعه برای مقابله با توطئه ها باید مورد توجه قرار گیرد. نظام سرمایه داری غرب و آثار مخرب آن بر فرهنگ محلی

در پایان جلسه دکتر ساویار بیان کرد: در برخورد با وضعیت معتادان متجاهر و ساماندهی آنها همه چیز مرتبط است، نهادها موظف به همکاری هستند، در این زمینه باید قدرت تعریف شود، رابطه ترسیم و در این راستا استفاده شود.

46