تامین نفت سفید ۳۱ هزار خانوار کرمانشاهی در سال جاری

پیمان بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار آوای البرز کرمانشاه، اظهار کرد: از ابتدای امسال گاز مایع به‌صورت ماهانه و نفت سفید در سه نوبت در کارت بانکی ۳۲ هزار خانوار شارژ شده است.

وی افزود: میزان مصرف نفت سفید و گاز مایع سوز در ۹ ماهه نخست امسال به ترتیب ۴۲ میلیون لیتر و ۱۴ میلیون و ۵۸۹ هزار کیلوگرم بوده است

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: ۴۴۰ نفر فروشنده و عامل توزیع وظیفه تحویل فرآورده نفت سفید و گازمایع را به ۳۲ هزار و ۲۹۲ خانوار بر عهده دارند.

بهرامی بیان کرد: آمادگی داریم تا نفت سفید مورد مصرف را در اختیار آنها قرار دهیم، به طوری که تاکنون بیش از ۸۰ درصد از نفت سفید و گاز مایع به خانوار یاد شده اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: وضعیت ذخیره‌سازی نفت سفید و گازمایع در انبارهای استان مطلوب بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

بهرامی تاکید کرد: در ارتباط با بحث گاز مایع تقاضا داریم که حتما از طریق کارت بانکی و توزیع الکترونیکی نسبت به دریافت این فرآورده اقدام کنند، چرا که این اقدام ۲ مزیت دارد، نخست این است که بر اساس قیمت مصوب حمایت از مصرف کنندگان عامل توزیع مکلف به دریافت نرخ بوده و دوم این که گازمایع به موقع به دست مصرف کننده خواهد رسید و از عرضه قاچاق خارج از شبکه نیز جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

46