تاملی بر سخنان بی‌تامل رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی

حال به چند نکته اشاره می کنم:

2- به جرات می توان گفت رئیس جمهور آخرین گزارش مرکز آمار از موفقیت دولت سیزدهم در کنترل تورم را ندیده است. مرکز در گزارش تورم دی ماه خود به صراحت اعلام کرد که متاسفانه نرخ تورم ماهانه و پیش بینی تورم نقطه به نقطه برای تورم سالانه 0.3 است. درصد افزایش یافت.
کاهش یک درصدی نرخ تورم سالانه در دی ماه، میانگین تورم دوازده ماه گذشته است نه تورم فعلی!
کاهش قیمت فولاد و سیمان یکی دیگر از دلایل عدم اطلاع رسانی است. به این دلیل که قیمت این دو قلم به نقل از آقای ریس نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است، بلکه تنها در تابستان امسال که برق واحدهای تولیدی فولاد و سیمان به نام دفاع موقتاً قطع شد. تولید آنها به دلیل قطع برق خانگی کاهش یافته است.بازار رشد قابل توجهی داشته است. با بازگشت شرایط به حالت عادی، قیمت ها به تعادل رسیده اند و ارتباط آن با موفقیت دولت، به ویژه با اعلام رسمی افزایش ماهانه نقطه به نقطه تورم، قطعا اشتباه است.

تاکید مجدد بر نرخ رشد اقتصادی 2 تا 4 درصدی نشان می دهد که حتی بدون مطالعه گزارش نهایی بانک مرکزی (شماره 15) این دیدگاه بوده است.
زیرا در صفحه سوم این گزارش رشد اقتصادی که در سه ماهه چهارم سال اول 5.4 درصد و در سه ماهه اول سال 140 در دولت قبل 6.4 درصد بوده است، ناشی از عدم سرمایه گذاری ویژه بوده است. .

اساساً هدف برنامه ششم رشد 7 درصدی است که طبق جدول ماده 2، سالانه باید 65 میلیارد دلار یا معادل یک ریال سرمایه گذاری شود!

2- در زمینه عرضه مجدد یک میلیون مسکن در سال، صفحه 1 گزارش شماره 25 بانک مرکزی به وضوح تعداد پروانه های ساختمانی در مناطق شهری در دوره دولت سیزدهم را بیان می کند. قیمت خدمات ساختمانی 2.5 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 2.8 درصد افزایش یافت.
اگر نگوییم 4 میلیون دستگاه بعد از چهار سال تحویل می شود، داستان دیگری است.

4- موضوع دیگری که رئیس جمهور به آن اشاره کرد، میراث دولت قبل در کاهش شاخص بورس است.
در دولت سیزدهم علیرغم نتایج خوشبینانه به نظر نمی رسید که علی رغم افزایش (مصرف مواد مخدر محرک) به افت شاخص بورس ادامه دهد و شاخص کل با شیب های تند کاهش یابد. روز

5. در رابطه با ترمیم حقوق بازنشستگان و کارمندان از جمله رتبه فرهنگیان، آقای رایس با صدای بلند پرسید که چرا لایحه شما در ماه های پایانی دولت قبل بدون اعتبار تصویب شد؟
این قطعا گزارش نادرستی است که توسط مقامات ذیربط به وی داده شده است.

یکی از مفاد برنامه ششم تعدیل حقوق بازنشستگان در راستای اجرای ردیف اعتباری است که با توجه به افزایش و جهش تبصره 4 بودجه هر ساله از سال 96 در سال های 96 و 94 اجرا شد. در صورت تورم، مبالغ اضافی مندرج در تبصره ۲. به نظر می رسد به مدت 2 سال بر اساس 2 درصد حقوق همان کارمند پرداخت می شود بنابراین برای ادامه این اقدام قانونی و ضروری چرا که امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم است. لایحه مربوطه در مجلس مطرح شده و منابع آن در بودجه در حال اجراست.
این لایحه بنا به درخواست قانونی معلمان و با در نظر گرفتن رتبه بندی و مسئولیت مالی سال ها در مجلس مطرح شد. آیا تقدیم لایحه درست تر بود یا مقاومتی ناروا در برابر خواسته های لایه های مختلف که استخوان هایشان در اثر تحریم سرکوبگرانه شکسته می شد؟