تازه ترین آمار پرداخت بیمه بیکاری کرونا

شاف گفت که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر بسیاری از مشاغل ، تصمیم بر این شد که بیمه بیکاری کارگران آسیب دیده از کرونا در مارس 2017 ، آوریل 2016 و سه ماه مه ارائه شود. فوران تاج.

دولت برای حمایت از مشاغل و کارگران آسیب دیده از تاج ، 5000 میلیارد دلار به صندوق بیمه بیکاری واریز کرده است. حمایت از برنامه و سازمان بودجه و همچنین تلاش های استخدام ، تأمین اجتماعی و آژانس های وابسته ، از جمله روند ارائه مزایای بیمه بیکاری به متقاضیان ، به طور جدی توسط کارگران بیکار دنبال شد.

وزارت کار از متقاضیان ، بیکاران و کسانی که در این سه ماه دیگر کار خود را متوقف کرده اند ، خواسته است وب سایت خود را bimebikari.mcls.gov.ir بررسی کرده و اطلاعات خود را ثبت کرده و برای بیمه بیکاری اقدام کنند.

معاون وزیر کار گفت که بحث بیمه بیکاری در کرونا در حال حاضر از 730 هزار نفر حمایت می کند و افرادی که در قانون کار ، بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری مشارکت دارند هنوز محدودیتی برای ادامه این حمایت ندارند.

تسهیلات کرونا با 12٪ تخفیف برای تاج آسیب دیده در دسترس است.

مدیرکل امور بیمه سازمان تأمین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که فقط در مارس 1998 تا مه 2016 ، 750 هزار نفر برای بیمه بیکاری کرونا درخواست داده اند.

به گفته وی ، از مارس 2017 ، در مجموع 226،000 متقاضی بیمه بیکاری از مزایای دریافت می کردند ، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا ، بسیاری از مشاغل آسیب دیدند ، تعطیل شدند یا تا حدی تعطیل شدند ، قرارداد کار تمدید نشد ، نیروی کار تنظیم شد ، و نرخ بیکاری افزایش یافت.

آخرین آمار نشان می دهد که مزایای بیکاری کرونا برای مارس 2017 ، آوریل و مه 2016 با کمک دولت در اختیار یک میلیون و 82 هزار نفر قرار گرفته است و فقط 91 هزار نفر بیمه بیکاری تاج دریافت نکرده اند.