تأمین ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش شفاف، شری.عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ملکی با اعلام اینکه 22 هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین می شود، گفت: بیش از 35 هزار هکتار زمین مناسب، بازرسی ها در کارگروه های استانی برای پیوستن به طرح نهضت ملی در حال انجام است. این مسکن است.

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن، زمین های مازاد سایر دستگاه های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. برای استفاده. در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور.
وی افزود: ماده 10 قانون جهش تولید مسکن اصرار دارد که این اسناد ظرف یک ماه پس از درخواست به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و سازمان ثبت اسناد کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد.

ملکی با اعلام اینکه بیش از 6 هزار و 605 هکتار زمین مازاد شناسایی شده است، اظهار کرد: برای اخذ سوابق تمامی این اراضی به سازمان ثبت اسناد کشور درخواست داده ایم.
یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: دسته دیگری از زمین ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما به دلیل اینکه خارج از محدوده شهرها و در محدوده شهرها هستند مورد نیاز است. مرزهای شهرها برای الحاق بررسی شد.
وی با بیان اینکه مساحت این اراضی بیش از 35 هزار هکتار است افزود: این اراضی در کارگروه های استانی برای فرآیند الحاق شهرستان ها در دست بررسی است.

ملکی تاکید کرد: در صورت تحقق این دو موضوع بیش از 40 هزار هکتار زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می گیرد که با احتساب سایر ظرفیت های قانون می توان زمین 4 میلیون واحد مسکونی را از این طرح تامین کرد.

در طرح نهضت ملی مسکن زمین برای ساخت بیش از یک میلیون و 450 هزار واحد پیش بینی شده است

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره اختصاص زمین به طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: تاکنون 22 هزار و 157 هکتار از زمین های مناسب وزارت راه و شهرسازی به این طرح اختصاص یافته است. ظرفیت تولید بیش از 1,450,000,000 دستگاه است.
ملکی افزود: همچنین حدود 35 هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده که ظرفیت اسکان بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی را دارد.
این مسئول ادامه داد: در مجموع اگر اراضی وزارت راه و شهرسازی به محدوده شهر اضافه شود و از ظرفیت قانون جهش تولید استفاده شود، بیش از دو میلیون و 700 هزار واحد در این اراضی قابل بارگیری است. .
وی تاکید کرد: سایر زمین های مورد نیاز نیز از طرق دیگری که در قانون مسکن آمده است تامین می شود.

یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: گاهی در شهری زمین پیشنهاد می شود اما در آن شهر متقاضی کافی نیست یا برخی شهرها زمین دولتی ندارند. ما زمین هایی را در آن مناطق به مالکان بخش خصوصی، صاحبان بنیادها، مؤسسات صاحب زمین در آن شهر یا نیروهای مسلح می دهیم.
ملکی خاطرنشان کرد: حدود 3000 هکتار زمین در دستور کار شورای برنامه ریزی قرار دارد.
وی افزود: دو هزار و 229 هکتار از این اراضی در دستور کار کارگروه های زیرساختی قرار دارد و بیش از 12 هکتار زمین در کمیته های کارشناسی استان در دست بررسی است.