بیش از ۱۲۰۰ نازل عرضه سوخت مایع از ابتدای سال ۱۴۰۲ در استان سمنان مورد آزمون قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان های سمنان وی افزود: این اداره‌ کل با هدف نظارت هر چه بهتر بر نازل‌های عرضه سوخت مایع با همکاری آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، این تعداد نازل‌های سوخت مایع را بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ مورد آزمون قرار داده است.

خدام عباسی در ادامه افزود: بررسی صحت عملکرد نازل‌های عرضه سوخت، یکی از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد و از مصادیق حقوق شهروندی است و به صورت فصلی و موردی باید صحت عملکرد این نازل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

خدام عباسی ابراز داشت: در این بازدیدها و بازرسی‌ها در صورت صحت عملکرد نازل، برچسب انجام آزمون دوره‌ای که قابل مشاهده برای تمام استفاده کنندگان از نازل مورد نظر است بر روی آن نصب و در صورت عدم صحت عملکرد، تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد، از فعالیت نازل مورد نظر جلوگیری می‌شود.

خدام عباسی عنوان کرد: آزمون صحت وسایل سنجش از جمله نازل‌های عرضه سوخت مایع، با توجه به وظایف و ماموریتهای تعیین شده در ماده هفت قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد»، انجام میشود.

46