بیشترین شکایت یزدی‌ها از وزارت ارتباطات، مربوط به خدمات اینترنتی است

محمدرضا پاکدل ، خبرگزاری آنلاین از یزد ، گفت که سامانه 195 آماده دریافت شکایات از شهروندان در زمینه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است. زمینه های تلفن ثابت ، اینترنت ، تلفن های همراه ، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان

پاکدل با بیان اینکه این سیستم 100٪ شکایات ثبت شده توسط مشترکان در استان را بررسی کرده است ، افزود: میانگین زمان پردازش شکایات دریافت شده توسط اپراتورها کمتر از سه روز کاری است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در بهار امسال از 489 شکایت ثبت شده در استان یزد ، 362 مورد توسط اپراتورهای تلفن همراه و FCP گزارش شده است که شامل بسته های اینترنتی ، عدم فعال سازی اطلاعات مشترکان و فعال سازی بسته ها است. این 59 پرونده مربوط به پوشش ناقص تلفن های همراه ، 46 تلفن ثابت ، 17 خدمات پستی و 4 مورد پرونده های ضد دفتر با همکاری پیگیری و اپراتورها رسیدگی کرد. کلیه شکایات جبران شکایات در سیستم ثبت می شود.

وی افزود: برای ارائه خدمات و بازخورد بهتر مشترکان اپراتورهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت مشاهده مغایرت سرویس خریداری شده با اطلاعات این گروه (سرعت و کمیت تعریف شده ، هزینه های پرداختی و غیره) از سایت https بازدید کنید: / /195.cra.ir یا صندوق پستی 195-16315 یا تلفن ثابت 195 شکایات خود را ثبت کنید.

48