بوی انسان علت نپذیرفتن توله یوزپلنگ‌ها توسط مادر

به گزارش شف، دکتر. ایمان یادگاریان گفت: علت دقیق زایمان زودرس توله سزارین یا پلنگ به دلیل نامشخص بودن همه آزمایشات و معاینات مشخص نشد اما نظارت و پایش صحیح مشکل داشت و جنین مادر نشد تنظیمات کافی انجام شد.

به گفته مشاوران دامپزشکی سازمان جهانی رفاه حیوانات، محتمل ترین علت مرگ پس از مشاهده غیراصولی پس از مرگ یک توله پلنگ سوء تغذیه است.

یوزپلنگ هنگام سزارین بدون دستکش توله ها را لمس کرد و مادر به دلیل بوی انسان در توله ها حاضر به پذیرش بچه ها نبود. وی گفت: تیم پزشکی و افرادی که مراقبت از نوزاد و سزارین ایرانی را انتخاب کردند، یوزپلنگ را ندیده بودند. آنها به دلیل عدم آگاهی و تجربه در ابتدا جنسیت نوزاد را اشتباه متوجه شدند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان