به یاد هنرمند خاطره ساز، استاد احمد علی راغب

کیفیت بالای تصنیف های موسیقی راغب که مظهر حضور هنری و گاهشماری وی در مناطق استراتژیک کشور همراه با قطعنامه های طولانی شعرای بزرگ انقلاب است ، از مرحوم راغب به شخصیتی معنادار و تأثیرگذار تبدیل کرد.

هیچ رازی نیست که موسیقی مهمترین هنر انتقال ایده ها و حقایق از طریق قرار دادن احساسات و احساسات و همچنین تأثیرگذاری بر دانش بشری است. موسیقی نه تنها بر برنامه های عاطفی و فکری انسان تأثیر می گذارد ، بلکه نگرش های انسانی را نیز به شدت دگرگون می کند و لحظات هیجان انگیزی را به روح انسان می بخشد. این روند تحول تقریباً ناآگاهانه صورت می گیرد ، اما فرد از یک تغییر داخلی که حتی موقتی است آگاه است.

در این رابطه، کار بزرگ استاد فقید احمد علی راگب ایجاد مهمترین بستر هنری برای تبادل اندیشه ها و عقاید اعتقادی و حماسی فرهنگ اسلامی ایران است. همه ما می دانیم که انتقال موثر هر محتوایی بدون سود حاصل از “هنر” امکان پذیر نیست. بر این اساس می توان میزان و عمق کار هنری استاد راغب در انتقال فرهنگ حماسه و انقلاب به نسل حاضر و سایر نسل ها را درک کرد.

احمد علی راجب را “پایتخت” کشورمان می داند و اکنون که ما را ترک کرده و آسمانی شده است ، تأثیرات عمیق این سرمایه دوام خواهد داشت.

از خداوند متعال التماس می کنم که با روح آن استاد بزرگ و پرتلاش ، روح بزرگ مقدسین او و روح ملکوتی امام خمینی (ره) برود و خدا برکت دهد.

1717