به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بی حس کننده استفاده می شود، اگرچه استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی کمتر شناخته شده است.

یک مطالعه جدید نشان داد که کتامین می تواند به افراد کمک کند پس از دریافت اطلاعات مثبت، خوش بینی بیشتری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها و درمان های رایجی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد راه های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید بررسی می کند که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روز رسانی این باورها با کاهش علائم افسردگی همراه است.

افراد مبتلا به افسردگی انتظارات منفی در مورد آینده دارند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تأیید نمی کند. در مقابل، افراد غیر افسرده اطلاعات مثبت بیشتری دریافت می کنند و باورهای خود را به روز می کنند که به آن سوگیری خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در میان افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت‌کننده، از جمله 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در یک هفته، 48 ساعت اول پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از اولین تزریق، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافته اند که بیماران افسرده مقاوم به درمان این توانایی را دارند که پس از درمان با کتامین، باورهای خاصی را به طور مثبت به روز کنند. این تغییر در تجدید باور با کاهش علائم افسردگی همراه بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو (تقویت شده با کتامین) ایده خوبی برای درمان افسردگی است. با این حال، محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان