به خاطر پرنده‌ها شب‌ها نور چراغ را کم کنید!

شب ها به خاطر پرنده ها چراغ ها را خاموش کنید!

امسال روز جهانی پرندگان مهاجر با شعار “چراغ شب را برای پرندگان خاموش کن” جشن گرفته می شود.

به گزارش آوای البرز؛ از آنجایی که روز جهانی پرندگان مهاجر در دومین شنبه ماه می مصادف با 24 اردیبهشت ماه سال جاری است، این توافقنامه از سال 2006 برای افزایش توجه جهانی به جمعیت پرندگان مهاجر و اهمیت آن اجرایی شده است. روز جهانی پرندگان مهاجر گرامی باد.

این شعار همه ساله بر هدف و عنوان خاصی متمرکز است و امسال روز جهانی پرندگان مهاجر با شعار «چراغ شب را برای پرندگان خاموش کن» برگزار می شود.

میزان نور مصنوعی در جهان هر سال در حال افزایش است، بنابراین افزایش سالانه حداقل دو درصد تخمین زده می شود. نور مصنوعی بر بسیاری از پرندگان تأثیر نامطلوب می گذارد و به دلیل تداخل با جهت گیری مناسب پرندگان مهاجر، خطر قابل توجهی را برای پرندگان مهاجر ایجاد می کند.

به همین دلیل است که امسال کمپین «روز جهانی پرندگان مهاجر» با شعاری کوچک برای کاهش اثرات نامطلوب پرندگان با کاهش استفاده غیر ضروری از نور مصنوعی در شب، با هدف جلب توجه عموم به این موضوع برگزار می شود.