برگزاری دوره‌ آموزشی«بهداشت روانی کارکنان» در منطقه آزاد قشم

به گزارش آوای البرز از قشم: حمیدرضا صادقی با تاکید بر لزوم ارتقای ارتباط مستقیم سلامت روانی کارکنان منطقه آزاد قشم با کارایی و بهره وری آنان اظهار کرد: شرکت کنندگان با پیامدهای روحی و جسمی این دوره آموزشی آشنا شدند. تنش و استرس نحوه تأثیرگذاری بر عملکرد فردی و سازمانی، نحوه برنامه ریزی برای کاهش استرس و راه های مقابله با آن را نشان می دهد.

وی سوختگی را از پیامدهای عدم سلامت روان کارکنان در سازمان ها دانست و افزود: امید است چنین دوره هایی از یک سو موجب ارتقای مهارت ها و توانایی های کارکنان و از سوی دیگر تسهیل در کار و محیط کار شود. دست. ” از سوختگی این افسران جلوگیری کنید.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیوشم با تاکید و یادآوری نقش جاسوسی شخصی در کاهش و رفع استرس خاطرنشان کرد: ارتقای مهارت این کارکنان در مواجهه و کنترل شرایط سخت کاری و اعمال نفوذ فراوان در کنترل استرس. .

صادقی خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این گونه دوره‌های آموزشی در سازمان منطقه آزاد قشم، مدیریت این موسسه را قادر می‌سازد تا هرچه بهتر به ماموریت‌های خود عمل کند و به اهداف سازمانی دست یابد. مدیریت بلافاصله وارد عمل می شود و واضح است که کارکنان آموزش دیده می توانند به بهترین نحو مدیریت را در دستیابی به این هدف یاری کنند.

شایان ذکر است خشم مربی دوره آموزشی یک روزه «مدیریت استرس» است که در مرکز رشد بین المللی خشم با حضور معاونین، مدیریت ها، کارکنان مدیریت های مستقل و شرکت های تابعه برگزار می شود. ، فخرالسادات رضوی بود.

48