برنامه مسابقات آزاد و فرنگی‌کاران کشورمان مشخص شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اولین تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد.

برنامه آزاد و فرنگی‌کاران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۱ بهمن ماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰: وزن کشی تمام اوزان کشتی آزاد

چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱( رضا اطری)، ۶۵، ۷۰، ۷۴( یونس امامی) ۸۶( حسن یزدانی) کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد

پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۹ (علی سوادکوهی) ۹۲، ۹۷( امیر علی آذر پیرا) ۱۲۵( امیرحسین زارع) کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال اوزان ۷۹، ۹۲، ۹۷، ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی تمام اوزان کشتی فرنگی

جمعه ۱۴ بهمن ماه:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷( محمد علی گرایی، امین کاویانی نژاد) ۸۷( ناصر علیزاده، حمیدرضا بادکان) کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال اوزان ۷۷، ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۱۵ بهمن ماه:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳( ایمان محمدی، عارف محمدی) ۶۷( دانیال سهرابی، رضا عباسی) کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات فینال اوزان ۶۳، ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۱۶ بهمن ماه:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۰۰: مسابقات مقدماتی تا فینال اوزان ۵۵( پویا دادمرز، مهدی جواهری) ۶۰( مهدی محسن نژاد، امیررضا ده بزرگی )۷۲( امیر عبدی، سجاد ایمن طلب) ۸۲( پژمان پشتام، علیرضا مهمدی) ۹۷، ۱۳۰( علی اکبر یوسفی، امیر قاسمی منجزی)

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال اوزان ۶۳، ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

وزن کشی مسابقات صبح روز مسابقه برگزار می‌شود.