بررسی ۱۳ پلاک ثبتی تهران برای حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها در جلسه فردای شورای شهر

سخنگوی شورای شهر تهران در جلسه آتی شورای شهر تهران از بررسی 13 پلاک ثبتی حفاظت و توسعه فضای سبز شهری خبر داد.

به گزارش آوای البرز، علیرضا نادعلی با اشاره به جلسه فردای شورای شهر تهران گفت: این جلسه فردا (13 آبان، سه شنبه) با برگزاری 6 انتخابات برگزار می شود که یک نفر عضو کمیسیون حقوقی مجلس خواهد بود. عضو دیگری برای خدمت در کمیته اجرایی شهر دوستدار کودک انتخاب خواهد شد که برای حفاظت و گسترش فضای سبز شهری انتخاب خواهد شد.

وی ادامه داد: فردی برای عضویت در ستاد تبلیغات محیطی تهران و فردی به عنوان ناظر در کارگروه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک در سطح شهر انتخاب می شود.

نادعلی افزود: همچنین در جلسه فردای شورای شهر تهران یک عضو و یک عضو دیگر در کمیته اجرایی در مورد چگونگی استناد به مشارکت بخش خصوصی در توسعه مجموعه‌های فرهنگی و سینمایی شهر تهران انتخاب می‌شود. مهارت های معماری و شهرسازی به عنوان ناظر در هیئت موسس. ” خانه معمار انتخاب شد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع حفظ و توسعه فضای سبز در شهرها گفت: بر این اساس در جلسه فردا 13 پلاک ثبتی مربوط به اصلاح قانون حفاظت و توسعه فضای سبز در شهرها “

انتهای پیام/