برخورد قاطع و قانونی با عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرکرد ؛ ۲۱۸ ملک پلمپ شد

به گفته بهادر عبدالغنی ، مهندس خبرگزاری آوای البرز در چهارمحال ، استان باختری ، در مصاحبه با شرکتهای بتنی شارکورد ، وی گفت که تولیدکنندگان بتن نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند. از شهرداری شارکورد.

وی با بیان اینکه نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر حساس هستیم اظهار داشت: تلاش می کنیم با کمک دستگاه های متولی اقدامات لازم را برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام دهیم.

شهردار شارکورد اظهار داشت: پیشگیری و برخورد با متخلفان در دستور کار است و در همین راستا از ابتدای سال جاری با کمک دستگاه قضایی مجازات قلع و قمع و سرکوب متعددی به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی و تخریب آنها صادر شده است. .

عبدالغنی ادامه داد: شناسایی مجرمان در بخش ساخت و ساز غیرقانونی در دستور کار قرار دارد و اقدامات قاطع و قانونی علیه عاملان را تقویت می کند.

شهروندان می توانند شکایات یا مسائل مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز را به سامانه 137 یا شماره ثابت 03383222849 گزارش کنند تا در اسرع وقت درخواست های شهروندان پردازش شود.

ولیولا شاهرخيفر ، مدير پيشگيري و رفع تخلفات شهري در شهرداري شاركورد ، ادامه داد: از ابتداي سال جاري 218 ساختمان ساخته شده به صورت غيرقانوني پلمپ و ساخت آنها مسدود شده است.

برخورد با تخلف ، جمع آوری مواد ، توقیف اموال با دیوار بتونی ، اخذ حکم قضایی و مراجعه به کمیسیون ماده 100 یکی از اقدامات برخورد با متخلفان است. در دست ساخت است.

48