بازگشایی فرودگاه جزیره لاپالما در اسپانیا پس از فوران آتشفشان

به گفته شف ، در پی بازگشایی فرودگاه در جزیره لاپالما در اسپانیا ، که دیروز پس از سقوط خاکستر آتشفشانی بسته شد ، مقامات محلی به برخی از مردم جزیره اجازه دادند به خانه بازگردند و وسایل خود را از خانه های خود جمع آوری کنند. آتشفشان هنوز در حال فوران است و جریان گدازه کند شده است.

گفته می شود تعطیلی فرودگاه منجر به صف طولانی در بندر جزیره لاپالما برای خروج کشتی ها از جزیره شده است.

در 19 سپتامبر 2021 ، آتشفشان در جزیره لاپالما ، بخشی از جزایر قناری در شمال غربی آفریقا ، با 85000 نفر جمعیت فوران کرد.

گزارش شده است که تخلیه فوری بیش از 6000 نفر از جزیره به جلوگیری از حوادث کمک کرده است.

محققان می گویند این فوران می تواند تا سه ماه به طول انجامد.

بر اساس یک سیستم نظارتی اتحادیه اروپا ، سه نهر جداگانه که از تپه ای در قسمت غربی جزیره عبور می کردند ، 461 ساختمان از جمله خانه ها را ویران کردند و 212 هکتار زمین را در حومه جزیره تحت پوشش قرار دادند.

ایندیپندنت گزارش داد که این اولین فوران آتشفشانی در این جزیره از سال 1971 است.