بازسازی مدارس مناطق سیل‌زده

به گزارش شف، محمد ترکمانه افزود: بر اساس گزارش سازمان نوسازی مدارس، بنیاد برکت در حال بازسازی و تعمیر مدارس آسیب دیده در مناطق سیل زده کشور است. در حال احیای مشاغل آسیب دیده سیل و اجرای طرح هایی برای ایجاد مشاغل جدید در این مناطق است.

مدیرعامل بنیاد برکت در بازدید از مناطق سیل زده شهرستان های بیرم، درس و سایبان در شهرستان لورستان استان فارس گفت: بروید و خسارت پرداخت کنید.

وی تاکید کرد: این بنیاد جهیزیه آسیب دیده یا مفقود شده جوانان روس را که مجبور به مراجعه به خانه بخت شدند، به صورت ویژه تامین می کند.

ترکمنستان همچنین از احیای مشاغل آسیب دیده در سیل اخیر در کشور و ایجاد اشتغال در مناطق سیل زده خبر داد.

به گفته مدیر عامل بنیاد برکت، این بنیاد برای جلوگیری از خسارات بیشتر سیل در استان فارس به صورت فوری وارد ساخت پلک‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر توزیع آب انبارهای بنیاد برکت گفت: پنج متر مکعب 50 مخزن آب در اختیار روستاهای فاقد مخزن شهرستان لارستان قرار می گیرد.

ترکمن خاطرنشان کرد: بنیاد برکت در حال ترمیم جاده ها و جاده های آسیب دیده در سیل اخیر استان فارس است.

شایان ذکر است سیل و بارندگی های سیل آسا در جنوب فارس در روزهای 21 و 23 آذرماه 8 هزار و 672 میلیارد ریال به زیرساخت های جاده ای حوزه استحفاظی لارستان خسارت وارد کرد.