بازدید وزیر کشور از سازمان مدیریت بحران/ تأکید بر تهیه طرح خطر پذیری مکان های پرخطر

امروز ، وزیر کشور ، هنگام بازدید از سازمان مدیریت بحران ، به ضرورت تهیه طرح خطر برای مناطق پرخطر و در نظر گرفتن اقدامات لازم برای انجام پیش از وقوع بلایای طبیعی توجه کرد.

به گزارش آوای البرز ، به نقل از پایگاه های داده وزارت امور داخله ، وی در این سفر ، احمد وحیدی ، وزیر کشور را در جریان آخرین فعالیت های سازمان مدیریت بحران ، برنامه ای برای بهبود هماهنگی در مواقع اضطراری ، مدیریت بلایا ، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه قرار داد. رویداد بلایای طبیعی و آمادگی برای مدیریت بلایا بسیار م effectiveثر است.

استفاده از فناوری های جدید ، توسعه نیروی هوایی برای اطفای حریق و حوادث هوایی ، پیش بینی و نظارت بر مناطق آسیب پذیر و سایر فعالیتهای وزیر کشور در جریان بازدید از سازمان مدیریت بحران.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد که با تخصیص بودجه ، مرکز مدیریت و فرماندهی مدیریت بحران باید زمان و مراحل تکمیل ساختمان در حال ساخت را به طور جدی دنبال کنند.

در این سفر ، اسماعیل نجار ، رئیس سازمان مدیریت بحران ، گفت که وزارت کشور سیاست کلی دولت را در زمینه مسائل داخلی اجرا می کند: “ایران یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان است. مدیریت بحران کشور به یک اصل اساسی تبدیل شده است. و موضوعی مهم در سیاست های دولت سیزدهم. “

روند توسط شورای عالی دبیر مدیریت بحران ، شورای عالی و ستاد ملی پیشگیری ؛ هماهنگی و دستور فعالیتهای واکنش به بحران. وزیر کشور منظم بودن این جلسات را ایجاد هماهنگی بین دستگاه های درگیر در مدیریت بحران و اجرای قانون مدیریت بحران دانست.

انتهای پیام