بازدید وزیر کشور از سازمان مدیریت بحران/ تأکید بر تهیه طرح خطر پذیری مکان های پرخطر

به گزارش شفاف ، به نقل از پایگاه های داده وزارت کشور ، وی در این بازدید ، احمد وحیدی ، وزیر کشور را در جریان آخرین فعالیت های سازمان مدیریت بحران ، برنامه بهبود هماهنگی در منطقه حوادث ، برنامه اقدام در زمینه مدیریت بلایا ، طبیعی قرار داد. بلایا و اقدامات احتیاطی م effectiveثر است.

استفاده از فناوری های جدید ، توسعه نیروی هوایی برای اطفاء حریق و حوادث هوایی ، پیش بینی و نظارت بر مناطق آسیب پذیر و سایر فعالیتهای وزیر کشور در جریان بازدید از سازمان مدیریت بحران.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد که با تخصیص بودجه ، زمان بندی و مراحل تکمیل ساختمان در حال ساخت توسط مرکز مدیریت و مدیریت بحران باید به طور جدی دنبال شود.

در این سفر ، اسماعیل نجار ، رئیس سازمان مدیریت بحران ، با اشاره به اینکه وزارت کشور سیاست کلی دولت در امور داخلی را اجرا می کند ، گفت: “ایران یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان است. مدیریت بحران کشور تبدیل به یک موضوعی اساسی و مهم در سیاست های دولت سیزدهم. “

روند توسط شورای عالی دبیر مدیریت بحران ، شورای عالی و ستاد ملی پیشگیری ؛ هماهنگی و دستور فعالیتهای مقابله با بحران. وزیر کشور برگزاری این جلسات را به طور منظم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های درگیر در مدیریت بحران و اجرای قانون مدیریت بحران موثر دانست.