«بازار آب»؛ مهم ترین پروژه ستاد برای رسیدن به مدیرت هوشمند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، سید محمد مهدی نوربخش، در اولین کنگره ملی پایداری محیط زیست بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب گفت: پایداری محیط زیست در تعریف کوتاه یعنی تعامل پایدار بین بازیگران که در یک زیست گاه زندگی می‌کنند در عین حفظ منابع برای نسل‌های آینده.

وی افزود: یک محیط زیست پایدار الزاماتی دارد که شامل حفظ تنوع محیط زیستی، مدیرت بهینه، کاهش آلاینده‌ها و آلودگی‌ها، توسعه پایدار، تدابیر حفاظتی، آگاهی و آموزش از الزامات محیط زیست پایدار است.

نوربخش گفت: اگر بخواهیم به مدیرت هوشمند منابع آب بپردازیم یک ابزار کنشگران در جهت حفظ محیط زیست است که شامل مدیرت هوشمند با استفاده از ابزارهای نرم و سخت، بهره‌وری بالاتر از آب، کاهش ورود آلاینده‌ها به محیط و همچنین کاهش مصارف آب مورد نیاز کشاورزی توجه کرد.

وی درباره ابزارهای مدیرت هوشمند آب گفت: دستگاه اندازی گیری، سنسورها برای پایش محیط، سیستم های هوشمند، سامانه‌های هوشمند و سیستم کنترل از راه دور با موضوع انرژی‌های تجدید پذیر است.

نوربخش گفت: پا پیشینه خوبی که در روش‌های هوشمندانه آب داریم امیدوارم بتوانیم به درستی آن را مدیرت کنیم.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست گفت: مهم‌ترین پروژه ستاد آب و اقلیم برای رسیدن به مدیرت هوشمند “بازار آب” است که یک ابزار اصلی در دستور کار ما قرار دارد و همکاری خوبی با وزارت نیرو در این موضوع داریم.

وی گفت: در موضوع بازار آب پایلوت هایی اجرا کردیم که خیلی موفق بوده و امیدوارم بتوانیم تعادل بین معادن و مصارف آب ایجاد کنیم و به اهداف محیط زیست پایدار دست پیدا کنیم.

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.