ایران بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا

سهم ایران از اقتصاد جهانی کمتر از یک درصد است.

ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد در جهان است و انتظار می رود موقعیت خود را تا پایان دهه جاری حفظ کند. تمام 50 اقتصاد عمده جهان امسال رشد مثبتی خواهند داشت. هند 8.8 درصد و چین 8.24 درصد است. کمترین نرخ رشد اقتصادی در پاکستان 1.02 درصد و در امارات 1.35 درصد بوده است.

1- آمریکا

تولید ناخالص داخلی 2021: 21 تریلیون 921 میلیارد 59 میلیون دلار پیش بینی می شود

سهم کل اقتصاد جهان: 24.1٪

2- چین

تولید ناخالص داخلی 2021: 15 تریلیون 222 میلیارد و 16 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 18.5٪

3- ژاپن

تولید ناخالص داخلی 2021: 4 تریلیون و 910 میلیارد دلار 58 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 5.61٪

4- آلمان

پیش بینی تولید ناخالص داخلی برای سال 2021: سه تریلیون 780 میلیارد دلار ، 55 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 4.74٪

5- فرانسه

تولید ناخالص داخلی 2021: 2 تریلیون و 551 میلیارد دلار 45 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 3.21٪

6- انگلیس

تولید ناخالص داخلی 2021: 2 تریلیون 538 میلیارد دلار 30 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 3.14٪

7- هند

تولید ناخالص داخلی 2021: 21 تریلیون دلار 592 میلیارد دلار 58 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 3.11 درصد

8- ایتالیا

تولید ناخالص داخلی 2021: پیش بینی می شود 2 تریلیون 848 میلیارد 22 میلیون دلار باشد

سهم کل اقتصاد جهان: 2.32٪

9- کانادا

تولید ناخالص داخلی 2021: 1 تریلیون 600 میلیارد میلیارد دلار 26 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 1.94٪

10- کره جنوبی

تولید ناخالص داخلی 2021: 1 تریلیون 586 میلیارد دلار 79 میلیون دلار

سهم کل اقتصاد جهان: 1.84٪

رتبه ایران

تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری 651.71 میلیارد دلار برآورد شده است (همه موارد فوق در تولید ناخالص داخلی اسمی منعکس شده است) ، پشت سر ایران ، سوئیس ، عربستان سعودی ، تایوان و ترکیه. لهستان ، سوئد ، بلژیک و تایلند بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. رشد اقتصادی ایران در سال جاری 3.16 درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران 71/0 درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد.

رتبه سایر کشورها

استرالیا دوازدهمین اقتصاد بزرگ در جهان است و پس از آن برزیل در رتبه 14 و امارات در رتبه 36 قرار دارد.

انتهای پیام