ایده های برتر در مواجهه با افزایش مصرف و قطعی برق معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از خسوین ؛ اختتامیه بنیاد نخبگان کاسوین بنیاد نخبگان کازوین در بنیاد نخبگان کاسوین برگزار شد.

راجاپور ، رئیس بنیاد ملی نخبگان کاسوین ، اظهار داشت: “مفهوم برنامه ملی ایده های جدید در مواجهه با چالش های افزایش مصرف و قطع برق 2 ماه پیش توسط انجمن نخبگان استان در مورد نحوه استفاده صحیح از مصرف برق و انرژی ارائه شد. برای مقابله با چالش ها و ارائه قدرت در رده های مختلف.

وی افزود: در مرحله اول ادارات مختلف ، مراکز علمی ، واحدهای صنعتی و تولیدی 85 پروژه در مناطق تعیین شده ارائه کردند. در مرحله اول ، پس از بررسی فعالیت های هیئت داوران ، 45 پروژه به مرحله دوم وبینار رفتند.

راجاپور

رجاپور تصریح کرد: در مرحله بعدی با حضور داوران ، کارشناسان و کارشناسان حوزه داوران ، 45 پروژه ارسالی برای مرحله دوم مجددا مورد بررسی قرار گرفت و 25 پروژه منتخب به مرحله نهایی وبینار رسید.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کاسوین یادآور شد: امروز یکشنبه ، ایده پردازان طرح ها و ایده های خود را به صورت آنلاین ارائه و در مقابل داوران از آنها دفاع کردند و در پایان هیئت داوران سه پروژه برتر را انتخاب کردند.

در این برنامه ، چهار پروژه تصویب شد.