ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از بوشهر ، در نشست کارگروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات انرژی های نو در دانشگاه آزاد اسلامی ، مهدی نکیسا ، واحد بوشر ، این نشست را برای دیدار با کشور طراحی کرد. نیازهای علمی و پژوهشی وی گفت: منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی بر اساس علم مبتنی بر علم ، ضمن تأمین انرژی و به حداقل رساندن آسیب به محیط زیست ، یکی از مهمترین زمینه های توسعه و درآمدزایی است.

وی با اشاره به مهارت های فنی و مهندسی اعضای هیئت علمی واحد بوشر ، واحد بوشر ، مرکز تحقیقات انرژی تحقیقاتی جدید دانشگاه آزاد اسلامی ، گفت: استفاده از خرد جمعی ، برنامه ریزی استراتژیک ، نقشه راه و قابلیت ها در دستیابی به اعضای هیات علمی موثر است. اهداف و برنامه ها

ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی برای مونتاژ انرژی های جدید و تجدیدپذیر gies

در این جلسه ، سران گروه های تحقیقاتی برنامه ها و پیشنهادات خود را برای راه اندازی آزمایشگاه ها بر اساس ماموریت ها و اهداف مرکز تحقیقات ، فعالیت های فوق برنامه ، برندسازی و مهارت های معرفی ، فعال سازی گروه های خاص در استان و نحوه مشارکت در سایر برنامه ها بیان کردند. به جلب اعتماد عمومی بررسی و تبادل نظر شد.

به گزارش آنا ، در این جلسه برنامه های اجرا شده در واحد بوشر ، مرکز تحقیقات جدید انرژی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دانشگاه

انتهای پیام / 4117/4062 /