اورژانس توانایی واکسیناسیون روزانه تا ۱۰۰ هزار دُز را دارد

در روز دوم حضور خدمات اورژانس در اجرای طرح واکسیناسیون ، روند واکسیناسیون تسریع شد و 17 مورد اضطراری دائمی از روز نوزدهم کوید روز گذشته واکسیناسیون را آغاز کردند و اقدامات بهداشتی را دنبال کردند.

سخنگوی سازمان مدیریت اضطراری کشور گفت:

به گفته خالدی ، 30٪ از خدمات اورژانس هر روز در برنامه واکسیناسیون خارج از شیفت کاری خود شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه “خدمات اورژانس آماده ارائه ایمن سازی به گروه های پرخطر هستند” ، افزود: پزشکان و اتاق های احیا در محل های تعیین شده اورژانس در حال راه اندازی هستند.

فرمانده ستاد کرونا تهران در بازدید از مرکز واکسیناسیون یکپارچه کرونا در کشور گفت که نیروهای اورژانس یکی از نیروهای فعال و توانمند در وزارت بهداشت است.

وی گفت: “خدمات اضطراری برای زنان و مردان در بحران است.” سالی افزود: حضور اورژانس در این روزهای شلوغ بسیار مثر است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: خدمات اورژانس توانایی کمک به سایر مراکز ایمن سازی را دارند. وی گفت: در این دو روز اتوبوس های آمبولانس برای کمک به مراکز شلوغ اعزام شده اند.

اگرچه واکسیناسیون اضطراری روزانه 50،000 دوز واکسن را ارائه می دهد ، بخش اورژانس قادر به تزریق حداکثر یک میلیون دوز واکسن است.

براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور ، سایت های واکسیناسیون اضطراری همه روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب آماده سرویس دهی و واکسیناسیون هستند.

انتهای پیام