اوراق مسکن چند؟ – آوای البرز

آخرین تغییرات در قیمت اوراق مسکن حاکی از آن است که زوج تهرانی مبلغ 270 میلیون ، 744 هزار تومان و 240 میلیون تومان رهن دریافت می کنند.

آوای البرز گزارش داده است که TSE (اوراق) هنگام بررسی آخرین قیمت اوراق مسکن ، قیمت ها را در آوریل سال گذشته 59 هزار تومان ، اردیبهشت 59 هزار تومان ، اردیبهشت 600 تومان و خرداد 59 هزار تومان تعیین كرد. هر اوراق تسهیلات مسکن در تیرماه 57 هزار و 100 تومان ، در مرداد 59 هزار و 600 تومان و در شهریور 56 هزار و 800 تومان دادوستد می شود.

سال گذشته اوراق آنلاین ، آبان و ازهر 59 هزار و 700 تومان ، 56 هزار و 800 تومان و 57 هزار و 200 تومان قیمت داشتند. طی ماه های ژانویه ، فوریه و مارس ، ارزش هر اوراق مسکن 57 هزار و 800 تومان ، 57 هزار و 300 تومان و 58 هزار تومان معامله شد.

قیمت از آوریل تا ژانویه امسال

همچنین ، برای امسال Se Forward 58 هزار و 200 تومان و 58 هزار و 700 تومان در اردیبهشت و خرداد دارد.

هر یک از اوراق تسهیلات مسکن هینگ سینگ بانک در تیرماه سال 1399 با 59 هزار تومان ، در آگوست 57 هزار و 900 تومان و در شهریور 58 هزار و 600 تومان معامله شد.

این اوراق در آنلاین ماه 59 هزار و 700 تومان ، در آبان ماه 59 هزار و 100 تومان و در آذرماه 58 هزار تومان ارزیابی شد. براساس این گزارش ، اوراق این اوراق در ژانویه امسال 57 هزار و 800 تومان ارزیابی شده است.

قیمت باند مجرد و متاهل در تهران

بر این اساس ، افراد مجرد ساکن تهران 140 میلیون تومان تسهیلات شامل 100 میلیون تومان مسکن و 40 میلیون تومان تقلبی ، 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. علاوه بر این ، وقتی 40 میلیون تومان وام جعلی می گیرند ، باید 4 ورق و 80 برگ را به مبلغ 624 خریداری كنند. کل هزینه خرید یک هزار تومان و اوراق قرضه 16 میلیون و 184 هزار تومان است.

بر این اساس ، زوج تهرانی تا سقف 240 میلیون تومان از جمله 100 میلیون تومان برای هر نفر برای تسهیلات مسكن و 40 میلیون تومان وام دریافت می كنند. بنابراین ، زوجین مجبورند 400 فقره تسهیلات مسکن که بین 23 میلیون تا 120 هزار تومان هزینه می شود و 4 میلیون و 624 هزار تومان و 80 واحد مسکونی را در مجموع 27 میلیون و 744 هزار تومان خریداری کنند.

قیمت اوراق در استان های دیگر

ظرفیت این تسهیلات برای مراکز استانها و شهرهای بیش از 200000 نفر جمعیت به 80 میلیون تومان رسیده است که 160 برگ – 9 میلیون و 248 هزار تومان برای آنها باید خریداری شود.

این وام برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که برای آن 120 برگ از 6 میلیون و 936 هزار تومان خریداری می شود.

انتهای پیام