اهم عملکرد حوزه مشارکت های مردمی بهزیستی استان در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان، دکتر محمود منطقی مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به حضور گرم خیرین در کمک رسانی به توانخواهان بهزیستی اظهار داشتند: حوزه مشارکتهای مردمی با تمرکز بر بهره مندی از مشارکت آحاد جامعه در راستای ارتقاء سطح زندگی و بهبود معیشت جامعه هدف، سعی برآن دارد که با استفاده از امکانات، خدمات مادی و معنوی و مشارکت فعالانه خیرین نیازهایی از قبیل مسکن، تامین جهیزیه، هزینه ازدواج، درمان، تحصیل و… تامین نموده و گامی ارزشمند در جهت ارائه خدمات مطلوب به توانخواهان و نیازمندان بردارد.

دکتر منطقی: حوزه مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همواره پذیرای خیرین محترم با هدف حمایت از جامعه هدف و توانخواهان بهزیستی بوده و هست و با همراهی و همدلی این ارجمندان توانسته است در سال گذشته مبلغ ۵۷۳,۹۸۶,۵۵۸,۵۰۹ میلیارد ریال در سه بخش نقدی، غیرنقدی جلب و جذب نماید.

محمود منطقی با اشاره به تکالیف و قوانین سازمان بهزیستی در زمینه اشتغال و کارآفرینی گفتند: بر اساس جزء ۳ و ۴ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون ۱۴۰۲ تعداد ۴۰۹ نفر از افراد تحت حمایت از تسهیلات اشتغال زایی بهره مند و ۲۹۵ نفر نیز حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی دریافت کرده اند.

وی به مواردی از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از قبیله ایجاد صندوق حمایت و ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، پرداخت تسهیلات جهت احداث واحدهای تولیدی به افراد دارای معلولیت اشاره و افزودند: اداره کل بهزیستی استان سمنان با پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی ویژه معلولان به ۲۵ نفر و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل بند (الف) تبصره ۱۸به تعداد ۵ طرح سعی بر برداشتن گامی در این مسیر داشته است که در مجموع با همت و همراهی کلیه همکاران درون و برون سازمانی در سال گذشته برای ۷۳۴ از جامعه هدف از محل پرداخت تسهیلات، کارفرمایی، کاریابی، موسسات، بیمه خویش و کارفرمایی اشتغال ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون ماده ۲۶(صدور و تمدید مجوز) در سال گذشته را ۱۸جلسه و تعداد جلسات کمیسیون نظارت را ۱۷ جلسه عنوان و ابراز داشتند: در این دفتر سال ۱۴۰۲در مجموع ۶۳ مورد موافقت اصولی، پروانه فعالیت، مسئول فنی و تآسیس صدور گردید.

مدیرکل بهزیستی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران شاغل در این حوزه در استان در بخش دولتی و غیردولتی و همچنین خیرین همدل و همراه بهزیستی استان از واگذاری ۵۸ واحد مسکونی به جامعه هدف بهزیستی خبر دادند.

46