انفرادی شدن امر آموزش از فرصت‌های ایجاد شده در آموزش مجازی است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین گزارش داد که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دومین نشست استانی خود با همکاران فرهنگی در استان لرستان گفتگو کرده است. این مکالمه از طریق شبکه بصورت آنلاین انجام می شود خوشبختی رهبران و رهبران گروه ها در حضور بیش از 6000 شرکت کننده فرهنگی های معلمان ، مدیران و معاونین آموزش دیده در استان لورین.

نمای ویژه دبستان بر اساس آموزش حکیمساده های قرآن و اصول آموزش از رویکردهای اصلی آموزش ابتدایی اساس این سند یک تغییر اساسی در نظر گرفته شد.

وی دستاوردهای معاون اصلی را به افزایش قابل توجه نرخ نسبت داد پیش پوشش وی به یک مدرسه نبوغ مدارس در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که در آینده کمک هایی صورت گیرد مهاجمین از طریق این فرصت ، حداکثر پوشش پیش دبستانی را خواهیم دید.

معاون توسعه مهارت های آموزش ابتدایی های چهار وابسته به زبانشناسی و مهارت های وی یکی از اهداف بسته تحول را ارائه داد که اساس زندگی را می خوانید: “این پروژه مطابق با دستور وزیر و برای اجرای سند تحول در مدارس است.”

حکیمساده در توصیف دوگانه چالش ها و فرصت های دانش آموزان ، معلمان و خانواده ها ها جامعه در آموزش مجازی به شخصی سازی آموزش اشاره می کند: آموزش مجازی مانند یک معلم است می ممکن است به دلیل اختلافات باشد های دانشجویان منفرد هر یک آنها ارتباط برقرار می کنند این امر در سیستم مدرسه به دلیل محدودیت زمان و مکان و تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس امکان پذیر نیست.

او پایان کار سخت و تلاش است های از جامعه بزرگ فرهنگی استان لرستان تقدیر و تشکر شد.