انجمن علمی حقوق و اقتصاد گشایش یافت

بر اساس گزارش گروه استانی خبرگزاری آنا از شارکورد ؛ اولین انجمن علمی اساتید حوزه علوم حقوقی و اقتصاد ، انجمن علمی حقوق و اقتصاد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور چهارمال و باختری افتتاح شد. کوسه

انجمن علمی حقوق و اقتصاد افتتاح شد

کامران گودوسی ، رئیس دانشکده علوم انسانی این واحد گفت: “انجمن علمی حقوق و اقتصاد اولین انجمن علمی در زمینه خود است و به طور کلی استان بختیار اولین انجمن علمی استادان دانشگاه چهارمحال است.” دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان (انجمن حقوق و اقتصاد) ، انجمن علمی حقوق و اقتصاد ، همانطور که مشخص است ، با استفاده از ابزارهای مالی مسائل حقوقی را مورد بحث قرار می دهد و دستاوردها و زیان های اجتماعی را اندازه گیری می کند. ، توجه می کند و تشخیص می دهد.

رئیس دانشکده علوم انسانی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی افزود:

قدوسی اظهار داشت: مجوز توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، با تلاش مدیران بخشهای مربوطه و مساعدت اعضای هیات علمی ، با همکاری برخی از اساتید برجسته کشور ، برای تشکیل هیئت موسس و روند صدور مجوز را دنبال کنید. علاوه بر این ، مراحل ثبت نام در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حال انجام است.

انتهای پیام / 4117/4062 / تصویر انجمن علمی ابزارک های حقوق و اقتصاد باز است