انتقاد از مطرح کردن واردات گوشت قرمز به کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

موسی رهنمایی آنلاین ، معاون اتحادیه کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار آنلاین در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه صادرات شیرخشک از کشور محصولات لبنی را از سبدهای غذایی خانگی محو می کند ، گفت: قبل از گسترش. پیدا کردن ما با کارخانه های تولید شیر خشک و مازاد شدید شیر خام روبرو بودیم ، که باعث شد دامداران لبنیات آنطور که می خواهند رفتار کنند ، زیرا تولید اضافی کشاورزان را مجبور کرد تا محصولات خود را به هر قیمتی تهیه کنند.

وی ادامه داد: پس از تأسیس و گسترش کارخانه های تولید شیرخشک ، مازاد تولید شیر خام در کشور کنترل شد و کشاورزان توانستند محصولات خود را با قیمت واقعی تری تهیه و تنفس کنند.

رحنماییز گفت: برای کسانی که مایل به صادرات شیرخشک نیستند ، کارخانه ها می توانند خرید و قیمت شیر ​​خام را تعیین کنند زیرا می خواهند مازاد شیر خام ادامه یابد ، در حالی که صادرات و واردات محصولات سلیقه ای است. نامه ها می توان آن را متوقف یا از سر گرفت ، ما در این زمینه قانون داریم و باید از قانون اطاعت کنیم.

وی افزود: ما می خواهیم مصرف لبنیات در کشور افزایش یابد. بجای برای داشتن بیشتر در سبد مصرف خانوارها ، با توجه به اهمیت این موضوع و ارتباط آن با سیستم سلامت جامعه ، دولت باید به مصرف کنندگان یارانه بدهد و قدرت خرید آنها را در این بخش افزایش دهد.

رحنمای در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به واردات گوشت قرمز به کشور گفت: مایه تاسف است که ما در شرایطی چنین مسائلی را مطرح می کنیم که با مازاد دام در کشور مواجه هستیم.

او با تعجب گفت: چه می خواهی وقتی که هست آیا با مازاد دام مواجه هستیم و نیاز به صادرات آن داریم؟ آیا دولت باید گوشت قرمز وارد کند؟ چرا آنها نیازهای کشور را از منابع داخلی تأمین نمی کنند؟