انتصاب معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان

️ به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان، سیدجمال وزیری مدیرکل آموزش و پرورش سمنان با صدور حکمی علی‌اصغر حسنان را به‌عنوان معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش این استان منصوب کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش سمنان در حکم حسنان آورده است: امید که با استعانت از خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های رئیس جمهور، مقام عالی وزارت و اداره‌کل متبوع با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی به‌منظور تحقق سند تحول بنیادین در انجام شرح وظایف سازمانی مؤفق و مؤید باشید.

گفتنی است، حسنان متولد ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ از شهر سرخه و برادر شهید والامقام سعید حسنان است و پیش از این مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخه بوده و معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی شهرستان‌های سمنان و سرخه، مدیر کانون فرهنگی‌تربیتی شهید رجایی سرخه، مسئول حراست آموزش و پرورش سرخه، مسئول سازمان دانش‌آموزی شهرستان‌های سرخه و سمنان و مدیر دارالقرآن آموزش و پرورش سرخه را در کارنامه شغلی خود دارد.

46