انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران طی احکامی «رئیس ستاد ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران»، «مدیرکل قانون شرکت ها و مدیر عامل مجامع و حسابرسی شهرداری تهران» و «مدیرعامل سازمان ورزش».

به گزارش آوای البرز، علیرضا زاکانی طی حکمی ابوالفضل فلاح، معاون مالی و دارایی شهرداری تهران را به عنوان رئیس «ستاد سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران» و ابراهیم باغی را به سمت «مدیرکل شهرداری تهران» منصوب کرد. تهران». حسین اوجاگی به عنوان مدیرعامل سازمان ورزش و عباس تقدس نژاد به مدت یکسال به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب منصوب شدند.

گزیده ای از متن ابوالفصل فلاح می گوید:

«اجرای مصوبه 1395/02/18 شماره 160/2194/32113 شورای اسلامی شهر تهران و ساماندهی بر اساس بند 5 بخشنامه شماره 10/1058557 شماره 1400/10/27 و افزایش بهره وری. و حفاظت از اموال غیرمنقول شهرداری تهران، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «رئیس سازمان اسناد و املای شهرداری تهران» منصوب می‌نماید.
با عنایت به مستندات فوق امید است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه در خصوص تشکیل ستاد و صدور حکم رؤسای کمیته ها نسبت به سیاست گذاری تعیین شده اقدام لازم صورت گیرد. در تبصره 5 بخشنامه فوق. ، تنظیم و نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی منطقه ای. سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر شرکت‌های وابسته باید در خصوص شناسایی، تأیید، حفاظت، تخلیه، دخل و تصرف، وصول اجاره و سایر موارد مربوط به اموال شهرداری تهران به اینجانب اطلاع دهند.»

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از سوی تم تکسچر به عنوان سرپرست «اداره کل تدوین، نظارت و صدور مجوز» منصوب شد.

داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران طی حکمی رضا ناصری سرایی را به عنوان «رئیس نظام مدیریت شهری و نظارت عمومی» منصوب کرد.

انتهای پیام/