امکانات و منابع دانشگاه به هیچ عنوان نباید به نفع جریان یا اشخاص خاصی مورد استفاده قرار گیرد

به گفته شف ، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر محد. قانون دانشگاه آزاد اسلامی ، گفت: برای رشد و انتقال مسئولیت ها به سازمان ها ، ایجاد زیرساخت ها و افزایش اندازه سردار ضروری است.

وی مشروعیت را از دیگر شرایط اساسی رشد سازمان ها دانست: “سازمان ها باید در فعالیت های خود به طور مستقل در چارچوب قانون فعالیت کنند و نباید شگفتی قانون در جامعه و دانشگاه تضعیف شود.”

دکتر آزاد در مورد سیاست های انتخاباتی دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کرد. جهان بین اظهار داشت: از امکانات و منابع دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه نباید به نفع جریان های خاص یا افراد خاص کشور استفاده شود. سیاست این دانشگاه اطمینان از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب صحیح است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در جریان تبلیغات رسمی انتخابات ، تشکل های سیاسی اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از همه نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان برای صحبت و بحث دعوت کنند.

وی اظهار داشت: ما باید اساس مبارزه آرا the گروه های مختلف را در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بنیان بگذاریم و روحیه فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … دانشجویان را افزایش دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد شریفانی همچنین در این نشست گفت: هیئت نظارت بر سازمانهای اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه ویژه ای به حفظ وفاداری ، جهت دهی مناسب و صداقت در حوزه مسئولیت خود داشته باشد. .

وی افزود: علاوه بر این ، هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی باید نیازهای مقام معظم رهبری ، ضوابط ، مقررات و سازمان های سازمانی را در وظایف و مسئولیت های خود مدنظر قرار داده و خردمندانه و حداکثر ممکن را انجام دهد. توانایی اساتید و دانشجویان در راه اندازی کرسی های مستقل ، و به ویژه احیای شعار امسال ، مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری است.

محمد روسبهانی ، مدیرکل سازمان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست با اشاره به ویژگیهای سازمانها در مرحله دوم انقلاب ، اظهار داشت: سازمانها باید در یافتن راه حل برای مشکلات کشور تلاش کنند و در انقلاب آنها همچنین به راه حلهای داخلی با حس جهت گیری انقلابی اعتقاد دارند و هدف گرا و مترقی هستند.

وی یکی از سازمان دهندگان اصلی اداره اسلامی سازمان سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، مهندس راس بهانی با اشاره به فعالیت های مختلف سازمان های دانشجویی و هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی دارای 112 تشکل دانشجویی و 26 سازمان دانشکده است. تشکل های دانشجویی تاکنون 46 انتخابات و انجمن اساتید 18 انتخابات برگزار کرده اند.

در ادامه این جلسه ، روسای هر استان دانشگاه آزاد اسلامی نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از سازمان ها ارائه دادند.