الگوسازی 4 کشور از پارک فناوری پردیس برای ایجاد ناحیه نوآوری

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

الگوسازی 4 کشور از پارک فناوری پردیس برای ایجاد ناحیه نوآوری

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه تاکنون دوره‌های آموزشی برای راه اندازی پارک فناوری و ناحیه نوآوری به ۴ کشور برگزار شده است، گفت: این کشور‌ها می‌توانند با این علم، پارک فناوری داشته باشند.

الگوسازی 4 کشور از پارک فناوری پردیس برای ایجاد ناحیه نوآوری

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه تاکنون دوره‌های آموزشی برای راه اندازی پارک فناوری و ناحیه نوآوری به ۴ کشور برگزار شده است، گفت: این کشور‌ها می‌توانند با این علم، پارک فناوری داشته باشند.

مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری آنا درباره کمک این پارک به کشورها برای راه اندازی پارک فناوری و ناحیه نوآوری گفت: پیش از اینها، هیئتی از ونزوئلا از پارک فناوری پردیس بازدید کرد و بر اساس برنامه ریزی هایی تعیین شد که با راهنمایی و مشاوره پردیس، پارکی در ونزوئلا راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه باید تقاضایی از سوی کشورها باشد که بتوانیم برای راه اندازی پارک فناوری با الگوی پارک پردیس مشاوره دهیم، گفت: ما نمی توانیم رایزنی کنیم، باید تقاضایی وجود داشته باشد. یکی از اقدامات جدید پارک، همکاری با بخش علم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی و برگزاری دوره آموزشی مدیریت پارک ها را فعال کردیم.

صفاری نیا ادامه داد: اولین دوره در پاکستان برگزار شد که سه نفر از اعضای پارک فناوری پردیس، برای حدود 110 نفر از کشورهای مختلف تدریس کردند. این تدریس تجربه خود ماست.

وی عنوان کرد: دوره دوم شهریور ماه در اندونزی برگزار شد؛ همچنین برنامه ریزی شده که برای ازبکستان و آفریقا هم این دوره را اجرا کنیم.

رئیس پارک فناوری پردیس در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این کشورها الگوبرداری کنند تا پارک فناوری و ناحیه نوآوری همچون پردیس داشته باشند، گفت: در واقع ما کارگاه آموزشی دو، سه روزه برا برای کشورها برگزار می کنیم و تجربه مان را می گوییم آنها می توانند در راه اندازی پارک از این الگو بهره ببرند.در واقع این کارگاه، کارگاه آموزشی تجربه ایران و پردیس است.

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.