الزام دانشجویان غیرایرانی به گذراندن دروس به زبان انگلیسی و فارسی

در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی؛

الزام دانشجویان غیرایرانی به گذراندن دروس به زبان انگلیسی و فارسی

موضوع الزام دانشجویان غیرایرانی به گذراندن دروس به زبان انگلیسی و زبان فارسی در تمامی دانشگاه ­های علوم پزشکی در نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مصوبات نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعلام شد.

در این جلسه موضوع ارائه دروس زبان انگلیسی و زبان فارسی به عنوان دروس مدون دانشگاهی و در قالب واحد‌های درسی در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در برنامه‌های تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) به تصویب رسید.

همچنین موضوع برگزاری دوره‌های نظری و کارگاهی به صورت اختیاری جهت ارائه مباحث مهارت‌های زندگی برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به تصویب رسید.

تصویب برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «علوم تشریحی» در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و تصویب آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره عالی بهداشت عمومی (MPH) از دیگر مصوبات نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

ضرورت برنامه آموزشی پیشنهادی دوره دکتری حرفه‌ای رشته «شنوایی شناسی» جهت ادامه تحصیل دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی و ضرورت برنامه آموزشی پیشنهادی رشته «دفاع زیستی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به تصویب رسید.

تصویب آیین نامه آموزشی دوره تکمیلی (ارزشیابی) دانش آموختگان خارج از کشور در مقاطع تحصیلی دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته داروسازی، تصویب آیین نامه ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره دکتری عمومی پزشکی از دیگر مصوبات نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

فرآیند ارسال درخواست ایجاد برنامه‌های آموزشی جدید از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی به دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب این جلسه شورا رسید.

احتساب سوابق انجام تعهدات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های پرستاری به صورت «پرستار عضو هیأت علمی مستقر در بالین» به عنوان سابقه کار بالینی جهت شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری به تصویب رسید.