اقدامات حمایتی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت برای شرکت‌های فعال در حوزه کرونا

رئیس مرکز تحولات و توسعه همکاری های ریاست جمهوری با اشاره به همکاری این مرکز در پی شیوع ویروس کرونا گفت: “این مرکز با شرکت های فناوری در زمینه هایی مانند کیت های تشخیصی و تولید موثر دارو همکاری کرده است. و در زمینه واکسیناسیون. “ما انتظار داریم نتایج خوبی بر اساس برنامه های این شرکت ها بدست آوریم.

دکتر. سیروس واتانخا وی درباره اقدامات مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در پی اپیدمی Kovid-19 اظهار داشت: “ماموریت ما نظارت ، شناسایی و رفع نیازهای موانع فنی است.

وی این اپیدمی را “جدی ترین” در جهان توصیف کرد و گفت که ایران “عمیقا در روح و اقتصاد جهان ریشه دوانده است.”

واتاناوخا ادامه داد: بر این اساس ، مرکز همکاری تحول و توسعه از فوریه گذشته با همکاری آژانس هایی در زمینه کیت های تشخیصی و تولید داروی موثر در Quid-19 ، مأموریت های خود را اجرا کرده است. در ناحیه واکسن علیه این ویروس. است.

رئیس مرکز همکاری های تحول و توسعه ریاست جمهوری اظهار نظر کرد: “به شرکت های فناوری داخلی که نیازهای زیادی در این زمینه دارند کمک شده است که منجر به جلسات ارتباطی با کشورهای دیگر و آژانس های داخلی شده است. بسیاری از این شرکت ها

“امروز ، اقدامات انجام شده در زمینه تولید واکسن ، در بیشتر موارد ، مرکز تعاون نقش دارد و ما انتظار داریم بر اساس برنامه های این شرکت های داخلی نتایج مثبتی کسب کنیم.”

واتانوخا در حمایت از مرکز تحول و همکاری توسعه برای شرکت های فعال در منطقه کرونا گفت: “ما چندین مرحله برای شناسایی و جلوگیری از فن آوری های Kovid-19 در زمینه مدیریت و اجرای بحران برداشته ایم. گزارش های زیادی درباره این صحنه. “ما آن را به مقامات دادیم.

وی در مورد اقدام دیگری که این مرکز برای شناسایی داروهای موثر در درمان بیماری عروق بیماری کرونا انجام داده است ، اظهار داشت: ما داروهایی معرفی کرده ایم که در برابر این ویروس موثر هستند و برای تولید این داروها در داخل کشور تلاش کرده ایم و برخی از این داروها در حال حاضر در کشور استفاده می شود.

رئیس مرکز تحول و توسعه ریاست جمهوری به ما یادآوری کرد که الزامات لجستیکی و مواد اولیه و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروها و واکسن ها به عنوان سایر زمینه های فعالیت این مرکز تأمین می شود. در عین حال ، ما همچنین سعی کردیم ایجاد هم افزایی بین دستگاهها در صورت لزوم در برخی موارد ، و کار تجهیزات آزمایشگاهی برای ایجاد هم افزایی برای این کار در این زمینه انجام شد.

وطنخا با اشاره به چالش شرکت ها در تولید انبوه تجهیزات و مواد برای مبارزه و مبارزه با کرونا اظهار داشت: این مرکز نیز در این مناطق فعال است و ما می خواهیم نیازهای آنها را با برخی از شرکت ها برآورده کنیم.

انتهای پیام