افزایش ۳۰۰ لیتر بر ثانیه ای ظرفیت آب شرب گرگان

آوای البرز/گلستان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از افزایش 300 لیتری ظرفیت انتقال آب شرب گرگون از منبعی در شرق شهر خبر داد.

سیدمحسن حسینی در گفت وگو با آوای البرز، با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اصلی شرکت آب منطقه ای گلستان اجرای طرح آبرسانی به شهر گرگان به منظور کاهش کم آبی در این شهر است، اظهار کرد: این پروژه در حال انجام است. به ویژه در زمان پیک مصرف تصریح کرد: برای این منظور با در نظر گرفتن ظرفیت انتقال آب خط اصلی انتقال آب از گرگون شرقی به این شهرستان 450 لیتر در ثانیه، برنامه ای برای افزایش آن به 750 لیتر اندیشیده شده است. در هر ثانیه دستور کار شرکت آب منطقه ای.

وی با بیان اینکه ساخت مخزن 20 هزار مترمکعبی “گرمابدشت” و احداث خطوط انتقال 4 هزار و 850 متر از مخزن گرم آباد به مخزن جلین سیا تلو با انجام این کار به پایان رسیده است، گفت: به این ترتیب. پتانسیل آبیاری سه پهنه گرگون بسیار زیاد است و پهنه چهار گرگون متراکم ترین مناطق گرگون است که نزدیک به نیمی از کل نیاز شهر را شامل می شود که به 300 لیتر در ثانیه افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: مخزن 20 هزار مترمکعبی گرمابادشت به منظور ذخیره و تعادل هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی در محورهای شرقی شهرستان گرگان و قابلیت تغذیه مخزن گلها، مخزن حراب تپه احداث شده است. همچنین دارای یک مخزن 4000 متر مکعبی به نام گارمبادش است.

وی تاکید کرد: با اتصال این مخزن به شبکه آبرسانی گرگون، حجم مخازن ذخیره آب در شهرستان از 88 هزار مترمکعب به 108 هزار مترمکعب افزایش یافته است.

انتهای پیام/